Aktivitetstilbud til pensionister

Velkommen til Aktivitetscenter Hamlet – et kommunalt tilbud for alle pensionister, førtidspensionister og efterlønsmodtagere i hjertet af Helsingør.

Læs mere

Helsingør Kommunes plejehjem og Madhuset Hamlet har cafeer, hvor der er åbent for alle.

Læs mere

Er du senior eller pensionist i Helsingør Kommune har du mulighed for at selvtræne på udvalgte plejehjem, Aktivitetscentret Hamlet og i svømmehallen.

Læs mere