Aktivitetstilbud til pensionister

Helsingør Kommunes plejehjem, Madhuset Hamlet samt Helsingør Rehabiliterings- og Træningscenter har cafeer, hvor der er åbent for alle.

Læs mere

Aktivitetskataloget kan du læse om mange af de pensionistforeninger, ældreklubber, interessegrupper og sygdomsforeninger, som findes i Helsingør Kommune.

Læs mere