Varmeforsyning

Helsingør Kommune og Forsyning Helsingør Energi samarbejder om varmeforsyningen i Helsingør Kommune.

Helsingør Kommune er myndighed på området, og kommunens overordnede opgaver er at:

  • Planlægge varmeforsyningen i kommunen.
  • Behandle projektansøgninger om nye varmeanlæg og nye varmeområder.

Forsyning Helsingør står for driften af varmeforsyningen og det indebærer:

  • Kundeservice for fjernvarmekunder.
  • Vedligeholdelse af varmeværker og ledninger.
  • Sagsforberedende arbejde og samarbejde med kommunen om varmeplanlægning.
  • Bidrag til kommunens øvrige planlægning, fx klimaplanlægningen.

Lovgivning på varmeområdet

Varmeforsyningsloven
Projektbekendtgørelsen

Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk - Skriv ikke følsomme personoplysninger.