Lokalvarme er kollektiv varme. Det fungerer som et fjernvarmeselskab med en større varmeproduktion og et ledningsnet, som fordeler varmt vand ud til brugerne.

Læs mere

Når du ønsker at etablere et jordvarmeanlæg på din grund, skal du sende en etableringsansøgning og en færdigmelding til Center for By, Land og Vand.

Læs mere