Tværkommunalt kystsikringsprojekt

Halsnæs, Helsingør og Gribskov kommuner har etableret et tværkommunalt samarbejde.

Nordkysten er et særligt aktiv for de nordsjællandske kommuner, som vi ønsker at bevare og udvikle for at tiltrække og fastholde borgere og besøgende i området.

Især skaderne efter stormen Bodil viste, at der er behov for en bedre sikring af ejendomme, anlæg, strande, rekreative arealer og kulturværdier langs den nordsjællandske kyst.

Læs mere om samarbejdet

Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk