Nordkystens Fremtid

Halsnæs, Helsingør og Gribskov kommuner har etableret et tværkommunalt samarbejde om Nordkysten.

Nordkysten er et særligt aktiv for de nordsjællandske kommuner, som vi ønsker at bevare og udvikle for at tiltrække og fastholde borgere og besøgende i området.

Især skaderne efter stormen Bodil viste, at der er behov for en bedre sikring af ejendomme, anlæg, strande, rekreative arealer og kulturværdier langs den nordsjællandske kyst.

Læs mere om samarbejdet om Nordkystens Fremtid

Luk alle
Åben alle

Helsingør Kommune afholdt den 4. marts 2021 lodsejermøde om Nordkystens Fremtid. Mødet var for borgere, som potentielt kan blive bidragspligtige til projektet. Programmet for mødet var:

  • Velkomst v/centerchef Pia Holm Nielsen, Helsingør Kommune.
  • Introduktion v/borgmester Benedikte Kiær.
  • Præsentation af projektet v/Christian Helledie, Niras.
  • Finansiering og bidragsfordeling v/Annemarie Westh, Helsingør Kommune.
  • Afrunding og videre proces v/centerchef Pia Holm Nielsen, Helsingør Kommune.


Præsentationerne fra mødet:

Orientering om Nordkystens Fremtid ved Helsingør Kommune

Hvad er Nordkystens fremtid og hvorfor er strandfodring en god ide. Oplæg ved Niras

 

Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk - Skriv ikke følsomme personoplysninger.