For 16 badesteder i Helsingør Kommune er der udarbejdet en badevandsprofil. En kort beskrivelse af vandet, stranden, faciliteter og eventuelle kendte forureningskilder. Profilerne kan også ses som opslag på de aktuelle strande.

Badevandsvarsling

Helsingør Kommune er med i et varslingssystem, hvor bl.a. regnmængder indgår i en modelberegning af risiko for overløb fra kloak og kortvarig forurening af badevandet. Prognoser for badevandet for alle strande beliggende langs den danske Øresundskyst, kan du finde på badevand.dk

Se badevandsprofilerne

Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk - Skriv ikke følsomme personoplysninger.