Bade- og bådebroer

Etablering af en badebro kræver en tilladelse fra Helsingør Kommune eller fra Kystdirektoratet.

Langt de fleste ansøgninger skal behandles af Helsingør Kommune.

Helsingør Kommune har vedtaget retningslinjer for badebroer, hvor du kan finde informationer om, hvilke oplysninger, der skal med i en ansøgning om etablering af en badebro.

Læs retningslinjer for badebroer i Helsingør Kommune

Hos Kystdirektoratet kan du finde mere info om bade- og bådebroer.

Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk - Skriv ikke følsomme personoplysninger.