Fredninger

Siden begyndelsen af 1900-tallet er arealer med for eksempel værdifuld natur, flotte landskaber og bevaringsværdige udsigter blevet fredet.

En fredning gælder et afgrænset område og er typisk med til at sikre at området bevares eller udvikles på en bestemt måde. En fredning indeholder et formål og en række fredningsbestemmelser der understøtter fredningens formål. Når nye områder fredes, tinglyses fredningen på de matrikler der er omfattet.

Er din ejendom fredet?

Du kan tjekke tinglysninger på din ejendom for at undersøge om din ejendom er fredet eller du kan finde den på www.arealinfo.dk eller på kommunens webgis.

Helsingør Kommune fører tilsyn med at fredningsbestemmelserne bliver overholdt i fredningerne.

System.OutOfMemoryException: Exception of type 'System.OutOfMemoryException' was thrown.
  at Umbraco.Core.Models.PropertyGroupCollection.DeepClone() in D:\a\1\s\src\Umbraco.Core\Models\PropertyGroupCollection.cs:line 175
  at Umbraco.Core.Models.ContentTypeBase.PerformDeepClone(Object clone) in D:\a\1\s\src\Umbraco.Core\Models\ContentTypeBase.cs:line 494
  at Umbraco.Core.Models.ContentTypeCompositionBase.PerformDeepClone(Object clone) in D:\a\1\s\src\Umbraco.Core\Models\ContentTypeCompositionBase.cs:line 302
  at Umbraco.Core.Models.Entities.EntityBase.DeepClone() in D:\a\1\s\src\Umbraco.Core\Models\Entities\EntityBase.cs:line 136
  at Umbraco.Core.Models.DeepCloneHelper.DeepCloneRefProperties(IDeepCloneable input, IDeepCloneable output) in D:\a\1\s\src\Umbraco.Core\Models\DeepCloneHelper.cs:line 157
  at Umbraco.Core.Models.Entities.EntityBase.DeepClone() in D:\a\1\s\src\Umbraco.Core\Models\Entities\EntityBase.cs:line 134
  at Umbraco.Core.Models.ContentTypeCompositionBase.<>c.<PerformDeepClone>b__24_0(IContentTypeComposition x) in D:\a\1\s\src\Umbraco.Core\Models\ContentTypeCompositionBase.cs:line 308
  at System.Linq.Enumerable.WhereSelectListIterator`2.MoveNext()
  at System.Collections.Generic.List`1..ctor(IEnumerable`1 collection)
  at System.Linq.Enumerable.ToList[TSource](IEnumerable`1 source)
  at Umbraco.Core.Models.ContentTypeCompositionBase.PerformDeepClone(Object clone) in D:\a\1\s\src\Umbraco.Core\Models\ContentTypeCompositionBase.cs:line 308
  at Umbraco.Core.Models.Entities.EntityBase.DeepClone() in D:\a\1\s\src\Umbraco.Core\Models\Entities\EntityBase.cs:line 136
  at Umbraco.Core.Models.DeepCloneHelper.DeepCloneRefProperties(IDeepCloneable input, IDeepCloneable output) in D:\a\1\s\src\Umbraco.Core\Models\DeepCloneHelper.cs:line 157
  at Umbraco.Core.Models.Entities.EntityBase.DeepClone() in D:\a\1\s\src\Umbraco.Core\Models\Entities\EntityBase.cs:line 134
  at Umbraco.Core.Cache.FullDataSetRepositoryCachePolicy`2.<>c.<GetAll>b__12_1(TEntity x) in D:\a\1\s\src\Umbraco.Core\Cache\FullDataSetRepositoryCachePolicy.cs:line 155
  at System.Linq.Enumerable.WhereSelectArrayIterator`2.MoveNext()
  at System.Linq.Buffer`1..ctor(IEnumerable`1 source)
  at System.Linq.Enumerable.ToArray[TSource](IEnumerable`1 source)
  at Umbraco.Core.Cache.FullDataSetRepositoryCachePolicy`2.GetAll(TId[] ids, Func`2 performGetAll) in D:\a\1\s\src\Umbraco.Core\Cache\FullDataSetRepositoryCachePolicy.cs:line 155
  at Umbraco.Core.Persistence.Repositories.Implement.RepositoryBase`2.GetMany(TId[] ids) in D:\a\1\s\src\Umbraco.Core\Persistence\Repositories\Implement\RepositoryBaseOfTIdTEntity.cs:line 192
  at Umbraco.Core.Persistence.Repositories.Implement.ContentTypeRepository.PerformGet(String alias)
  at Umbraco.Core.Persistence.Repositories.Implement.ContentTypeRepositoryBase`1.Get(String alias) in D:\a\1\s\src\Umbraco.Core\Persistence\Repositories\Implement\ContentTypeRepositoryBase.cs:line 1268
  at Umbraco.Core.Services.Implement.ContentTypeServiceBase`3.Get(String alias) in D:\a\1\s\src\Umbraco.Core\Services\Implement\ContentTypeServiceBaseOfTRepositoryTItemTService.cs:line 233
  at Our.Umbraco.DocTypeGridEditor.Helpers.DocTypeGridEditorHelper.<>c__DisplayClass3_0.<GetContentTypesByAlias>b__0()
  at Umbraco.Core.Cache.AppCacheExtensions.<>c__DisplayClass5_0`1.<GetCacheItem>b__0() in D:\a\1\s\src\Umbraco.Core\Cache\AppCacheExtensions.cs:line 62
  at Umbraco.Core.Cache.FastDictionaryAppCacheBase.<>c__DisplayClass21_0.<GetSafeLazy>b__0() in D:\a\1\s\src\Umbraco.Core\Cache\FastDictionaryAppCacheBase.cs:line 285
--- End of stack trace from previous location where exception was thrown ---
  at Umbraco.Core.Cache.WebCachingAppCache.GetInternal(String key, Func`1 factory, Nullable`1 timeout, Boolean isSliding, CacheItemPriority priority, CacheItemRemovedCallback removedCallback, String[] dependentFiles) in D:\a\1\s\src\Umbraco.Core\Cache\WebCachingAppCache.cs:line 173
  at Umbraco.Core.Cache.WebCachingAppCache.Get(String key, Func`1 factory) in D:\a\1\s\src\Umbraco.Core\Cache\WebCachingAppCache.cs:line 34
  at Umbraco.Core.Cache.DeepCloneAppCache.Get(String key, Func`1 factory) in D:\a\1\s\src\Umbraco.Core\Cache\DeepCloneAppCache.cs:line 45
  at Umbraco.Core.Cache.AppCacheExtensions.GetCacheItem[T](IAppCache provider, String cacheKey, Func`1 getCacheItem) in D:\a\1\s\src\Umbraco.Core\Cache\AppCacheExtensions.cs:line 62
  at Our.Umbraco.DocTypeGridEditor.Helpers.DocTypeGridEditorHelper.GetContentTypesByAlias(String contentTypeAlias)
  at Our.Umbraco.DocTypeGridEditor.Helpers.DocTypeGridEditorHelper.ConvertValue(String id, String contentTypeAlias, String dataJson)
  at Our.Umbraco.DocTypeGridEditor.Helpers.DocTypeGridEditorHelper.<>c__DisplayClass0_0.<ConvertValueToContent>b__0()
  at Umbraco.Core.Cache.AppCacheExtensions.<>c__DisplayClass5_0`1.<GetCacheItem>b__0() in D:\a\1\s\src\Umbraco.Core\Cache\AppCacheExtensions.cs:line 62
  at Umbraco.Core.Cache.FastDictionaryAppCacheBase.<>c__DisplayClass21_0.<GetSafeLazy>b__0() in D:\a\1\s\src\Umbraco.Core\Cache\FastDictionaryAppCacheBase.cs:line 285
--- End of stack trace from previous location where exception was thrown ---
  at Umbraco.Core.Cache.HttpRequestAppCache.Get(String key, Func`1 factory) in D:\a\1\s\src\Umbraco.Core\Cache\HttpRequestAppCache.cs:line 81
  at Umbraco.Core.Cache.AppCacheExtensions.GetCacheItem[T](IAppCache provider, String cacheKey, Func`1 getCacheItem) in D:\a\1\s\src\Umbraco.Core\Cache\AppCacheExtensions.cs:line 62
  at Our.Umbraco.DocTypeGridEditor.Helpers.DocTypeGridEditorHelper.ConvertValueToContent(String id, String contentTypeAlias, String dataJson)
  at ASP._Page_app_plugins_doctypegrideditor_render_DocTypeGridEditor_cshtml.Execute() in D:\home\site\wwwroot\app_plugins\doctypegrideditor\render\DocTypeGridEditor.cshtml:line 26
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.Mvc.WebViewPage.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy(WebPageContext pageContext, TextWriter writer, WebPageRenderingBase startPage)
  at System.Web.Mvc.RazorView.RenderView(ViewContext viewContext, TextWriter writer, Object instance)
  at System.Web.Mvc.BuildManagerCompiledView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer)
  at Umbraco.Web.Mvc.ProfilingView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer) in D:\a\1\s\src\Umbraco.Web\Mvc\ProfilingView.cs:line 25
  at System.Web.Mvc.HtmlHelper.RenderPartialInternal(String partialViewName, ViewDataDictionary viewData, Object model, TextWriter writer, ViewEngineCollection viewEngineCollection)
  at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData)
  at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model)
  at ASP._Page_Views_Partials_grid_editors_Base_cshtml.Execute() in D:\home\site\wwwroot\Views\Partials\grid\editors\Base.cshtml:line 20

Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk - Skriv ikke personfølsomme oplysninger.