Regler for at holde sin bil i tomgang

Motorkøretøjer må højst holde i tomgang i 1 minut.

Formålet er at nedbringe unødig udledning af miljøfarlige gasser og partikler. Motoren i et holdende køretøj må ikke være i gang længere end højst nødvendigt, dog højst i et minut.

Ved afisning og afdugning af ruder er det tilladt at have motoren kørerende i to minutter. Det gælder ikke, så længe køretøjet befinder sig i trafikkø, eller hvis motorens kraft bliver brugt til andre funktioner.

Læs hele regulativet

Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk - Skriv ikke følsomme personoplysninger.