Akut forurening

Akut forurening kan opstå ved uheld eller ved konstatering af farlige/forurenende stoffer, som kan forurene miljøet.

Større mængder forurening

Ved uheld eller konstatering af større mængder farlige/forurenende stoffer kontakt Alarmcentralen på 112.

Mindre mængder forurening

Ved mindre mængder af farlige/forurenende stoffer kan Miljø og Natur afdelingen i Center for By, Land og Vand kontaktes i åbningstiden på tlf. 49 28 28 28.

Uden for normal arbejdstid skal du ringe til Nordsjællands Politi på 114.

Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk - Skriv ikke følsomme personoplysninger.