Naturprojekter

Helsingør Kommune har en klar vision. Vi vil gerne give mere plads til naturen og skabe mere vild natur.

Derfor har vi udviklet en biodiversitetsplan, hvor vi bl.a. har fokus på at give naturen mere plads, råderum og sammenhæng.

På denne side kan du læse mere om igangværende naturprojekter. Det drejer sig både om store naturgenopretningsprojekter, hvor vi allokerer arealer til målrettet at fremme naturen på naturens præmisser, samt mindre projekter fx i bynaturen, hvor vi bringer naturen tættere på borgerne. Fælles for alle projekterne er, at vi øger naturværdierne ved at skabe og fastholde levesteder for dyr og planter og samtidig formidler viden om naturen.Center for By, Land og Vand

Stengade 59
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk - Skriv ikke følsomme personoplysninger.