Klimaprojekter

Klimasekretariatet i Helsingør Kommune arbejder løbende med forskellige klima- og energiprojekter.

Med udgangspunkt i Helsingør Kommunes Plan for Klima og Bæredygtighed 2020-2030 (dec. 2019) og tidligere klimaplaner er der igangsat en række projekter inden for klimaplanens indsatsområder. Projekterne spænder bredt fra energitjek af virksomheder og boliger til udlån af klimapistol. Du kan læse mere om projekterne ved at klikke på dem.

Luk alle
Åben alle

Covenant of Mayors er en global sammenslutning af byer og kommuner, som vil gå forrest i kampen mod klimaændringer. Det sker ved at reducere udledningen af drivhusgasser og forberede sig på fremtidens konsekvenser af klimaændringerne. Compact of Mayors lægger vægt på, at klimakampen sker fra bunden og opad. Derfor skal byer og lokalsamfund gå forrest og lægge pres på nationer og internationale sammenslutninger af lande (FN, EU osv.) for at få dem til at sætte mere ambitiøse klimamål.

Helsingør Kommune underskrev i april 2010 den Europæiske borgmesterpagt og tilsluttede sig Compact of Mayors den 25. november 2015.

Ved at underskrive har Helsingør Kommune forpligtet sig til at gå foran i efterlevelsen af EUs energi– og klimamål med en reduktion i CO2-udledningen på mindst 20% i 2020 og mindst 40% inden 2040. 2020 målet er opfyldt.

Covenant of Mayors for Climate and Energy blev sammenlagt med Compact of Mayors i 2017. Det hedder nu Global Covenant of Mayors for Climate & Energy.

Link til hjemmeside om borgmesterpagten

Klimasekretariatet har 10 klimapistoler. Du kan låne en klimapistol på biblioteket på Kulturværftet. Klimapistolen kan bruges til at gennemgå din bolig for eventuelle kuldebroer og manglende isolering omkring fx vinduer, døre og hulmure. På den måde kan du tjekke, om du bør isolere bedre, så du kan spare på varmen og gøre noget godt for både pengepungen og klimaet.

Læs mere om klimapistol

Helsingør Kommune var en af 20 danske kommune, som blev udvalgt til pilot-klimaprojektet DK2020, som blev skudt i gang i maj 2019. Formålet med DK2020 projektet er at sætte skub i klimaindsatsen og udvikle klimaplaner, der kan sikre, at Helsingør Kommune kommer i mål med Parisaftalens 1,5°C målsætning på kommunalt niveau. Danmark er det første land i verden, hvor kommuner samarbejder om at udvikle klimaplaner i overensstemmelse med C40's såkaldte Climate Action Planning Framework (CAPF) - et redskab til at udvikle Paris-kompatible klimaplaner.
Det er Realdania, CONCITO og det internationale by-netværk C40, som står bag projektet.

I dette regi har Helsingør Kommune udviklet DK2020 Bilag til Plan for Klima og bæredygtighed 2020-2030. Med dette bilag fik Helsingør Kommune i december 2020, som den fjerde danske kommune det grønne stempel. Det betyder at planen for at reducere udledningen af drivhusgasser og tilpasning til klimaforandringer, lever op til Parisaftalens målsætninger. 

For at en kommunal klimaplan flugter med Parisaftalen, skal alle væsentlige kilder til drivhusgasudledning håndteres. Der skal sættes klare mål og beskrives, hvordan disse indfries. Det gælder både for reduktion af drivhusgasudledning og for klimatilpasning.

Derudover skal klimaplanen forankres bredt i kommunen for at sikre, at alle relevante områder, personer og forvaltninger bliver bragt i spil, men også for at klimaindsatsen integreres bredt i kommunens arbejde.

På klimatilpasningsområdet skal kommunen i arbejdstøjet i indeværende år 2021. På baggrund af nye nationale data har Byrådet forpligtiget sig til at opdatere kommunens klimatilpasningsplan i 2021 og fastsætte klare mål for indsatsen på kort og lang sigt.

Find Helsingør Kommunes DK2020 Bilag til Plan for Klima og bæredygtighed 2020-2030

Se interessetilkendegivelse i DK2020 fra Borgmester, Benedikte Kiær

Læs mere om klimaprojektet DK2020

Klimasekretariatet inviterer ca. hvert andet år til borgermøder om alternativer til oliefyr.

Ca. 1000 boliger i Helsingør Kommune har oliefyr. Derfor inviterer Klimasekretariatet til borgermøder, hvor man kan få oplysninger om alternative varmekilder og om teknik, priser og finansieringsmuligheder.

Det seneste møde i november 2020 blev grundet Covid-19 afholdt som et online webinar.

På møderne deler uafhængige fagfolk deres indsigter med tips til skrotning af oliefyr og valg af ny opvarmningsform. Der er også gode råd til, hvordan man søger tilskud fra Bygningspuljen til fx varmepumpe, bedre isolering eller nye vinduer. Ud over kommunen og rådgiver for Energistyrelsen deltager også en repræsentant fra Forsyning Helsingør.

 

  • Energitjek af børneinstitutioner: Helsingør Kommune har gennemført Projekt "Sluk, luk og skru ned" i 13 børneinstitutioner. 
  • Energitjek af virksomheder: Helsingør Kommune gennemgik i 2014-15 med bistand fra Grontmij udvalgte virksomheders energiforbrug – for at klarlægge potentialet for et mindsket energiforbrug på kort og længere sigt. 
  • Renovering af offentlige bygninger: Helsingør Kommune igangsatte i 2011 en omfattende energirenovering af egne bygninger. I første omgang gennemførtes et ESCO-projekt i 2011. Her blev syv af Helsingør Kommunes ejendomme renoveret. Energirenoveringen blev gennemført i et samarbejde mellem Helsingør Kommune og en privat ESCO (energitjenestevirksomhed). I forbindelse med ESCO-udbuddet, fik Helsingør Kommune garanti for, at elforbruget gennemsnitligt vil blive reduceret med 47 procent og varmeforbruget med 23 procent i de syv bygninger. I 2013 blev det besluttet at udbyde renoveringsopgaver i yderligere 70 kommunale bygninger i fagentrepriser. 

Interesseret i at høre mere om afsluttede klimaprojekter, så er du altid velkommen til at kontakte os på klima@helsingor.dk 

Klimasekretariatet

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: klima@helsingor.dk