Tilskud til energitjek af din bolig

Helsingør Kommuner åbner i sensommeren 2023 for en ny runde, hvor private boligejere kan få tilskud til energitjek.

I Helsingør Kommune arbejder vi for, at borgernes energiforbrug reduceres og bliver mere klimavenligt. For at fremme energirenovering giver kommunen derfor i 2023 tilskud til energitjek til tre udvalgte målgrupper af husejere. Husejere i de udvalgte målgrupper modtager en invitation om tilbuddet som digitalt post. Mere information om målgrupperne, se ’Hvem kan modtage energitjek?’

Som noget nyt i år, tester vi et forsøg i samarbejde med lokale ejendomsmæglere, hvor huskøbere af huse med de laveste energimærker (D-G) i forbindelse med gennemførelse af handlen bliver tilbudt et energitjek. Se ’Energitjek til huskøbere med lavt energimærke’.

Luk alle
Åben alle

Et energitjek er for dig, som gerne vil hjælpes i gang og rådgives om energibesparende løsninger til din bolig.

Et energitjek giver dig et overblik over hvilke energiforbedringer, som bedst kan betale sig i din bolig. Det kan være udskiftning af varmekilde, isolering af loft eller for eksempel udskiftning af vinduer.

Et energitjek foregår ved, at en energikonsulent kommer på besøg hjemme hos dig. Sammen gennemgår I din bolig. Energikonsulenten analyserer boligens energiforbrug og beregner effekt og besparelser ved forskellige former for energirenoveringer.

Efterfølgende får du en rapport, som viser hvilke konkrete tiltag, der vil give de største besparelser og hvad de kræver af investeringer.

Et energitjek resulterer ikke i en energimærkning af din bolig og kan derfor ikke bruges i forbindelse med et eventuelt salg.

I 2023 udføres energitjekkene af energirådgivere fra Transition.

Energitjekket bliver i 2023 tilbudt tre udvalgte grupper af boligejere i Helsingør Kommune. Alle udvalgte boligejere modtager en invitation om tilbuddet som digital post.

Målgrupperne er dels boligejere, som ejer et hus opvarmet med olie, gas eller øvrige individuelle fossile varmesystemer og som bor uden for nuværende eller planlagte fjernvarmeområder.

Dels husejere, som bor i de områder, der har udsigt til at få fjernvarme fra Forsyning Helsingør senest. Det vil sige fra 2028-2030. Her retter energitjekket sig både til boligejere, som bor i et ældre hus fra før BR1979 og ikke har et energimærke, samt boligejere, som bor i huse med de lave energimærker D-G.

Der er et begrænset antal pladser, så det er ikke sikkert, at alle ansøgere kan modtage energitjek.

Når ansøgningsfristen er udløbet, bliver energitjekkene fordelt således, at huse med størst potentiale for energibesparelser bliver prioriteret højest.

Efter ansøgningsfristen får du en mail fra Klimasekretariatet, Helsingør Kommune, med information om, hvorvidt du har fået tildelt et energitjek eller er kommet på venteliste.

Modtager du et energitjek, giver vi dine informationer (som du har opgivet ved tilmelding) videre til Transitions rådgivere, som vil ringe dig op og aftale nærmere.

På baggrund af dine oplyste informationer vil energirådgiveren anbefale dig enten telefonisk rådgivning af ca. 30 minutter eller et energitjek i din bolig. Du og konsulenten træffer en beslutning om det sammen.

Energitjekket i din bolig vil koste dig 500 kr. (normalpris: 2.500 kr.), Helsingør Kommune betaler resten.

Betalingen vil blive opkrævet af Transition.

Vælger du i stedet at modtage telefonisk rådgivning om din bolig (varighed ca. 30 minutter), er energivejledningen gratis for dig.

For at kunne fordele energitjekkene efter størst potentiale for energibesparelser, har vi brug for en række oplysninger om dig og din bolig.

Vi skal blandt andet vide, hvad dit årlige energiforbrug er i m3 (kubikmeter), hvad dit årlige elforbrug er i kWh (kilowatttimer), og hvad din boligs opvarmede m2 er.

Du skal logge ind MitID og give disse oplysninger.

Undervejs i den digitale formular bliver du bedt om at give os lov til at videregive informationerne til Transition, hvis du bliver tildelt et energitjek.

Ansøgningsfristen til energitjek er den 1. september 2023

 

Læs mere om Helsingør Kommunes gode råd om klimarenovering.

På SparEnergi, som er drevet af Energistyrelsen, kan du finde inspiration og viden om energibesparelser. Her kan du finde information om fx tilskud, udskiftning af olie eller gas, valg af varmepumpe, belysning samt små og store renoveringsopgaver.

Læs mere på Spar Energi.

Magasinet Boligforbedring 2020 kan du som boligejer få råd om energi- og klimaforbedringer. Magasinet giver boligejere tips og tricks til, hvordan de kan forbedre deres hus på mange forskellige parametre. Hvert år bliver et nyt og opdateret magasin postomdelt til huse og rækkehuse i Helsingør Kommune.

I magasinet sætter vi hos Helsingør Kommune blandt andet fokus på fordelene ved at få foretaget et energitjek af sin bolig, og hvordan du øger biodiversiteten i din have.

I Magasinet Boligforbedring kan du læse flere artikler, som er relevante for dig, der har et sommerhus eller en helårsbolig, ligesom hjemmesiden også giver dig mulighed for at komme i kontakt med en lokal fagekspert.

Det er mediebureauet Nord Advertising, der, sammen med Helsingør Kommune, udgiver Magasinet Boligforbedring. Magasinet er finansieret af annoncerne fra lokale firmaer.

Helsingør Kommune kørte i efteråret 2020 en anden runde med energitjek. Denne gang var kampagnen målrettet til ejere af boliger med lavt energimærke (E, F og G) og boliger bygget før 1969 – da der i 1969 blev indført energikrav i bygningsreglementet. De konkrete boligejere modtog en særskilt invitation direkte via e-boks.

Der har været en overvældende stor interesse for energitjek i november 2020, og der derfor lukket for tilmelding.

Tilbuddet om energitjek kører i perioder.

Energistyrelsen svarer gratis på spørgsmål fra private husstande om energibesparelser. Kontakt dem hvis du har spørgsmål fx om tilskud til energibesparelser, udskiftning af oliefyr, valg af varmepumpe, belysning og små og store renoveringsopgaver. 

NB: Du kan i øjeblikket opleve kø på telefonen pga. den nye tilskudsordning. Undgå telefonkøen ved at sende en mail med dit spørgsmål på info@sparenergi.dk.

Læs mere om dine muligheder

Hvis du i efteråret 2023 køber en bolig via de fire lokale ejendomsmæglere, som bidrager til forsøget, og den bolig, som du køber har et lavt energimærke (D-G), kan du få tilbudt et energitjek.

Tilbuddet bliver formidlet via den ejendomsmægler, som står for salget og træder i kraft, når handlen er fuldført.

Energitjekket kan hjælpe dig med at forstå husets energimærke og give dig et overblik over, hvilke energiforbedrende tiltag, som giver bedst mening i dit nye hjem.

Energitjekket i din bolig vil koste dig 500 kr. (normalpris: 2.500 kr.), Helsingør Kommune betaler resten.

Betalingen vil blive opkrævet af Transition.

Vælger du i stedet at modtage telefonisk rådgivning om din bolig (varighed ca. 30 minutter), er energivejledningen gratis for dig.

Klimasekretariatet

Stengade 59
3000 Helsingør

Telefon: 49 28 28 28
E-mail: klima@helsingor.dk