Klimapakke til boligselskaber

Boligselskaber i Helsingør kommune udgør en stor del af kommunens boligmasse og derfor kan bidrage stort til kommunens mål om reduceret CO2-udledning.

Helsingør kommune har derfor tilbudt rådgivningshjælp til mange boligselskaber om at nedbringe energi- og ressourceforbrug i boligselskaberne.

Klimapakken til boligselskaber blev igangsat i 2020 og vil i sammenhæng med Helsingør Kommunens Plan for Klima og Bæredygtighed 2020-2030 have det formål at bistå boligselskaberne med:

  • Igangværende arbejde med energieffektivisering og reduktion af CO2-udledning.
  • Identificere og fastslå nye energiforbedrende områder.
  • Udpege nye områder hvor der er potentiale for grøn omstilling fx etablering af ladestandere til elbiler.
  • Fremme grønne områder og biodiversitet.

Helsingør Kommune har allerede været i dialog med en stor del af boligselskaberne og har i samarbejde med Energitjenesten udarbejdet konkrete forslag til forbedringer, der kan udføres samt resultatet af disse.

Få et overblik over de konkrete forslag i rapporten "Klimarapport for boligselskaber i Helsingør Kommune":

Klimarapport for boligselskaber i Helsingør Kommune

Hvad kan jeg gøre som beboer?

Man kan også som individuel beboer bidrage en del til CO2 reduktionen for at fremme den grønne udvikling ved at følge de gode klimaråd, som Helsingør Kommune har opstillet

Klimasekretariatet

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: klima@helsingor.dk