Danmarks VILDESTE kommune

Formålet med konkurrencen er at skabe en rigere natur og større biodiversitet til gavn for dyre- og plantelivet.

Helsingør Kommune er allerede i fuld gang med diverse biodiversitetstiltag, der støtter op om kommunens Biodiversitetsplan 2019-2030.

I 2021/22 er der bl.a. fokus på:

 • Flere vilde rabatter.
 • Biodiversitets-beplantninger på vejmatrikler og kommunale områder.
 • Risikotræer efterlades med høj stamme.
 • Konvertering af landbrugsarealer til natur- eller klimaprojekter.
 • Naturpleje på private mosearealer.
 • Biodiversitet i børnehøjde – et anlægs- og formidlingsprojekt.
 • Afbrænding som naturpleje.
 • Bekæmpelse af invasive arter.
 • Faunastriber.
 • Vandløbsprojekter.
 • Tilskud til anlæg af natursøer på private arealer.
 • Dialog med boligforeninger om at skabe mere biodiversitet.
 • Events og workshop omkring vilde haver.

I 2020 lancerede vi helsingor.dk/naturhaver – med gode råd og ideer til hvad borgere, boligforeninger og virksomheder kan iværksætte af tiltag for at skabe mere natur på egne arealer. Der var planlagt event og workshop omkring vilde haver, som desværre måtte aflyses pga. COVID-19. Vi håber, at der i 2021/2022 bliver lejlighed til at få søsat flere af disse initiativer, så vi fælles kan støtte op om, at der bliver endnu mere plads til naturen – også i de private haver og på fællesarealerne.

På denne side vil vi løbende informere om nogle af de projekter, der bliver iværksat i løbet af de næste par år.

Relevante link

Se nyheden – Helsingør vil være Danmarks Vildeste kommune

Se flere gode råd til, hvordan du selv kan få mere vild natur ind i din have eller på fællesarealer

Helsingør Kommunes Biodiversitetsplan 2019-2030

Læs mere om konkurrencen Danmarks VILDESTE Kommune

Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk - Skriv ikke følsomme personoplysninger.