Formålet med konkurrencen er at skabe en rigere natur og større biodiversitet til gavn for dyre- og plantelivet. Du kan læse mere om konkurrencen på Miljøministeriets hjemmeside, hvor du kan blive inspireret til, hvordan du kan gøre en indsats for at gøre Danmark vildere.

Landskaber i balance

Helsingør Kommune har udvalgt projektet Landskaber i balance som kommunens finaleprojekt til konkurrencen om at blive Danmarks vildeste naturkommune.

Med Landskaber i balance giver vi plads til naturen. Projektet omhandler 80 hektar landbrugsjord, der varigt skal konverteres til natur. Projektets målsætning er, at de nuværende landbrugsarealer udvikler sig til et sammenhængende, varieret og artsrigt overdrevslandskab med mange søer og lavninger. Klik ind på videoen og få en nærmere præsentation af projektet.

Luk alle
Åben alle

Helsingør Kommune er allerede i fuld gang med diverse biodiversitetstiltag, der støtter Biodiversitetsplan 2019-2030.

Helsingør Kommune arbejder bl.a. med:

  • Flere vilde rabatter.
  • Biodiversitets-beplantninger på vejmatrikler og kommunale områder.
  • Risikotræer efterlades med høj stamme.
  • Konvertering af landbrugsarealer til natur- eller klimaprojekter.
  • Afbrænding som naturpleje.
  • Bekæmpelse af invasive arter.
  • Vandløbsprojekter.

I 2020 lancerede vi helsingor.dk/naturhaver med gode råd og ideer til, hvad du som borger, boligforening og virksomhed kan gøre for at skabe mere natur på dine arealer.

Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk - Skriv ikke følsomme personoplysninger.