Danmarks VILDESTE kommune

Formålet med konkurrencen er at skabe en rigere natur og større biodiversitet til gavn for dyre- og plantelivet.

Helsingør Kommune er allerede i fuld gang med diverse biodiversitetstiltag, der støtter kommunens Biodiversitetsplan 2019-2030.

Helsingør Kommune arbejder bl.a. med:

 • Flere vilde rabatter.
 • Biodiversitets-beplantninger på vejmatrikler og kommunale områder.
 • Risikotræer efterlades med høj stamme.
 • Konvertering af landbrugsarealer til natur- eller klimaprojekter.
 • Naturpleje på private mosearealer.
 • Biodiversitet i børnehøjde – et anlægs- og formidlingsprojekt.
 • Afbrænding som naturpleje.
 • Bekæmpelse af invasive arter.
 • Faunastriber.
 • Vandløbsprojekter.
 • Tilskud til anlæg af natursøer på private arealer.
 • Dialog med boligforeninger om at skabe mere biodiversitet.
 • Events og workshop omkring vilde haver.

I 2020 lancerede vi helsingor.dk/naturhaver – med gode råd og ideer til hvad borgere, boligforeninger og virksomheder kan gøre for at skabe mere natur på egne arealer.

Læs mere om grønne projekter

Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk - Skriv ikke følsomme personoplysninger.