Hjælp til forsørgelse - kontanthjælp eller uddannelseshjælp

Du kan søge om økonomisk hjælp, hvis du i en periode ikke kan forsørge dig selv eller din familie. Du skal opfylde en række betingelser for at få hjælp.

Du skal søge digitalt 

 • Du skal først registreres som ledig i Jobbutikken. Du skal bestille tid først eller ringe på 49 28 32 20. Bestil tid i Jobbutikken. Du kan tidligst være berettiget til ydelse fra den dag, hvor du henvender dig til jobcenteret.
 • Du skal søge om hjælp til forsørgelse via den digitale løsning.
 • Du kan få hjælp til at gennemføre den digitale ansøgning i Borgerservice.

Søg om hjælp til forsørgelse digitalt - Husk NemID

Luk alle
Åben alle
 • Dine økonomiske forhold skal have ændret sig, eksempelvis på grund af arbejdsløshed, sygdom, separation eller skilsmisse. Kaldes også en social begivenhed.
 • Du skal som udgangspunkt stå til rådighed for arbejdsmarkedet.
 • Din ægtefælle/samlever må ikke kunne forsørge dig.
 • Du må ikke have formue, som kan dække dit forsørgelsesbehov.
 • Dit behov for forsørgelse må ikke kunne dækkes gennem anden lovgivning.

Du kan søge om særlig støtte til boligudgifter, hvis du:

 • Har høje udgifter til bolig.
 • Har været ude for ændringer i dine forhold - en såkaldt "social begivenhed".
 • Modtager eller er berettiget til at modtage kontanthjælp.
 • Ansøgningsskema fås ved henvendelse i Borgerservice, Center for Job, Borgerservice og Teknologi. 

Jobcenter og Ydelse

Birkedalsvej 27
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: jobogydelse@helsingor.dk