Fleksydelse

Det er Udbetaling Danmark, der udbetaler fleksydelse. Fleksydelse minder om efterløn, men er målrettet personer, der er visiteret til fleksjob

Hvad er fleksydelse

Fleksydelse er en tilbagetrækningsydelse – det vil sige en udbetaling til dig, der er visiteret til fleksjob, og som ønsker at holde op med at arbejde nogle år før, du når folkepensionsalderen. Fleksydelse er en slags efterløn til fleksjobbere.

Hvem kan få fleksydelse?

Du bliver automatisk tilmeldt fleksydelsesordningen, når du bliver visiteret til fleksjob. For at kunne få fleksydelse skal du desuden
  • have nået fleksydelsesalderen
  • være i fleksjob eller være visiteret til fleksjob (og have været det i mindst tre måneder)
  • betale fleksydelsesbidrag
  • opfylde kravene om anciennitet fra a-kasse og indbetaling til efterløn / fleksydelse
  • have opgjort din pensionsformue
  • bo i Danmark eller et andet EU-/EØS-land, Færøerne, Grønland, Schweiz eller Storbritannien

Skal en anden hjælpe dig med fleksydelse?

Du kan give en anden fuldmagt til at handle på dine vegne i kontakten med Udbetaling Danmark.

Hvis du har brug for hjælp

Det er Udbetaling Danmark, der udbetaler fleksydelse. Har du spørgsmål om fleksydelse, kan du finde svar på borger.dk/fleksydelse.

Her kan du fx:

  • oplyse om ændringer til din fleksydelse
  • få svar på de oftest stillede spørgsmål om fleksydelse.

Kontakt Udbetaling Danmark, Fleksydelse

Har du spørgsmål eller brug for hjælp, kan du kontakte Udbetaling Danmark, Fleksydelse:

Jobcenter Helsingør og Ydelsescenter

Birkedalsvej 27
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
For borgere: Send Digital Post til Center for Job, Borgerservice og Teknologi 
For virksomheder: Send Digital Post til Center for Job, Borgerservice og Teknologi 

Ungeenheden
Gl. Banegårdsvej 37
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 10 40