Job på særlige vilkår

Revalidering er et tilbud til personer med begrænsninger i arbejdsevnen, hvor det er realistisk at forløbet kan føre til hel eller delvis selvforsørgelse.

Læs mere

Du har mulighed for at få et fleksjob, hvis du ikke kan arbejde på normale vilkår på grund af sygdom eller et handicap.

Læs mere

Ledighedsydelse er til ledige personer, der er visiterede til fleksjob. Fleksjobvisiterede modtager ydelsen, så længe man venter på et fleksjob

Læs mere

Det er Udbetaling Danmark, der udbetaler fleksydelse. Fleksydelse minder om efterløn, men er målrettet personer, der er visiteret til fleksjob

Læs mere