Jeg er blevet ledig

Mister du dit job, skal du melde dig ledig på Jobnet. Du kan derefter søge om dagpenge i din a-kasse eller uddannelses- eller kontanthjælp i kommunen.

Meld dig ledig på Jobnet

  • Det er vigtigt, at du melder dig ledig på Jobnet.dk på din første ledighedsdag.
  • Ønsker du at søge kontanthjælp, skal du bestille tid til et møde i Jobbutikken i Jobcenter Helsingør eller ringe senest på din første ledighedsdag. Du kan bestille tid på linket herunder eller ringe på 49 28 32 20. Møder du ikke i Jobbutikken til den aftalte tid, kan det få konsekvens for udbetaling af en eventuel ydelse. Du kan tidligst være berettiget til ydelse fra den dag, hvor du henvender dig i Jobbutikken. 

Bestil tid i Jobbutikken

Er du ung under 30 år og uden erhvervskompetencegivende uddannelse? 

Når du melder dig ledig på Jobnet, skal du oplyse, om du har en uddannelse.

Er du under 30 år og ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse, vil du via din digitale postkasse blive inviteret til samtale i Ungeenheden på Gl. Banegårdsvej 37, Helsingør, og du skal derfor ikke bestille tid i Jobbutikken.

Møder du ikke til denne samtale, kan det få konsekvens for din eventuelle ydelse.

For at kunne modtage en ydelse fra enten din a-kasse eller fra Helsingør Kommune, skal du opfylde visse betingelserne. Din a-kasse kan give dig flere oplysninger om betingelserne for at modtage arbejdsløshedsdagpenge.

En af betingelserne for at modtage enten kontanthjælp eller arbejdsløshedsdagpenge er, at du står til rådighed for arbejdsmarkedet og til rådighed for beskæftigelsesfremmende foranstaltninger.

Læs mere om kontanthjælp

At stå til rådighed for arbejdsmarkedet og beskæftigelsesfremmende foranstaltninger betyder bl.a., at du skal:

  • Være tilmeldt Jobnet.dk og have et aktivt cv.
  • Være aktivt jobsøgende.
  • Registrere jobsøgning i joblog.
  • Møde til de samtaler, som du bliver indkaldt til i Jobcenter Helsingør, i Ungeenheden, hos andre aktører og i din a-kasse.
  • Tage imod beskæftigelsesfremmende foranstaltninger, som Jobcenter Helsingør eller Ungeenheden giver dig.

Når du modtager arbejdsløshedsdagpenge, uddannelseshjælp eller kontanthjælp, vil Jobcenter Helsingør give dig tilbud om beskæftigelsesfremmende foranstaltninger efter Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Disse tilbud skal være med til at bringe dig tilbage i ordinært job eller uddannelse hurtigst muligt.

Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger kan være:

  • Vejledning og opkvalificering.
  • Virksomhedspraktik.
  • Løntilskud.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) har lavet en række vejledningspjecer, hvor du kan læse mere om dine pligter som ledig.

Du kan læse alle pjecerne på STARs hjemmeside

Jobcenter Helsingør og Ydelsescenter

Birkedalsvej 27
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
For borgere: Send Digital Post til Center for Job, Borgerservice og Teknologi 
For virksomheder: Send Digital Post til Center for Job, Borgerservice og Teknologi 

Ungeenheden
Gl. Banegårdsvej 37
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 10 40