Integrationsprogram

Jobcenteret tilbyder flygtninge og familiesammenførte et integrationsprogram, som hjælper jer til at blive en del af det danske arbejdsmarked.

Når du som flygtning eller familiesammenført flytter til Helsingør Kommune, vil en job- og integrationskonsulent i Jobcenter Helsingør sammen med dig udarbejde en integrationskontrakt for din deltagelse i integrationsprogrammet.

En integrationskontrakt er en aftale mellem dig og Jobcenter Helsingør. Kontakten handler om hvilke aktiviteter, du skal deltage i.

Aktiviteterne kaldes også dit integrationsprogram. Du skal løbende deltage i samtaler i Jobcenter Helsingør, mens du deltager i integrationsprogrammet.

Integrationsprogrammet består af:

  • Danskuddannelse.
  • Beskæftigelsesrettede tilbud.

Du har ret til danskundervisning på en sprogskole i op til fem år. Perioden på fem år starter, når du første gang får tilbud om danskuddannelse – uanset om du tager imod tilbuddet om danskundervisning eller ej.

Jobcenter Helsingør kan maksimalt tilbyde dig én danskuddannelse.

Helsingør Kommune har driftsaftale med A2B om danskuddannelse.

A2B
Jernbanevej 7, 1 
3000 Helsingør
Telefon: 27 61 16 98
Hjemmeside: www.a2b.dk

Beskæftigelsesrettede tilbud kan fx være:

  • Praktik i en virksomhed.
  • Job med løntilskud.
  • Jobsøgningskurser.
  • Eller andre tilbud, der kan forbedre dine muligheder for at komme ind på det danske arbejdsmarked.

Undervisning på fx jobsøgningskurser foregår på dansk.

Vil du vide mere om integrationsprogrammet, kan du kontakte Jobcenter Helsingør.