Søg tilskud til frivilligt socialt arbejde §18

Puljen er åben i perioden 26. januar-23. februar 2022.

I Helsingør Kommune er det frivillige sociale arbejde et værdifuldt supplement til den offentlige indsats på det sociale område.

Arbejdet sigter på at give enkeltindivider/grupper en øget livskvalitet eller omsorg samt at forebygge og løse velfærdsproblemer inden for det sociale og sundhedsmæssige område. Foreninger og organisationer, som udfører frivilligt socialt arbejde er kendetegnet ved:

 • At være grundlagt på frivillig basis.
 • At være "non-profit", dvs. de skal ikke skabe økonomisk overskud.
 • At den frivillige indsats udgør en betydningsfuld del af grundlaget.

Har jeres forening eller organisation fået tilskud i 2021, men været nødsaget til at udskyde aktiviteterne grundet COVID-19, bedes I sende en mail til frivillig@helsingor.dk, hvor I beskriver hvilke aktiviteter, I har udskudt til 2022, og hvor stort et beløb, I ønsker at overføre til 2022. Dette skal sendes sammen med regnskabet for brugte midler i 2021.

Hvad er frivilligt socialt arbejde?

Frivilligt socialt arbejde er aktiviteter af social eller sundhedsmæssig karakter, som drives af frivillige.

Den frivillige indsats sigter på at give enkeltindivider eller grupper en øget livskvalitet eller omsorg samt at forebygge og løse velfærdsproblemer inden for det sociale og sundhedsmæssige område.

Luk alle
Åben alle
 • Aktiviteter, hvor den frivillige indsats spiller en afgørende rolle.
 • Aktiviteter, der er åbne for alle relevante borgere i målgruppen.
 • Aktiviteter, hvor foreninger samarbejder.
 • Aktiviteter, der er forankrede i Helsingør Kommune.
 • Aktiviteter, der supplerer eller udvikler Helsingør Kommunes egne indsatser.
 • Sociale foreninger, organisationer og frivilliggrupper.

Der kan søges tilskud fra §18-midlerne en gang om året. Næste gang er i perioden 26. januar til 23. februar 2022.

Spørgsmål vedrørende §18-midlerne og regnskab 2020 kan sendes til frivillig@helsingor.dk

Oversigt over de foreninger der fik tildelt §18-midler:

 • Frivilligcenter Helsingør: 40.000 kr.
 • Røde Kors: 18.000 kr.
 • Hjerneskadeafdelingen, Lokalafdeling i Helsingør: 25.000 kr.
 • PTU - Polioforeningen og Ulykkespatientforeningen Nordsjælland: 21.100 kr.
 • Snoezelhuset i Helsingør: 69.500 kr.
 • Landsforeningen LEV Helsingør Kommune Kreds: 10.000 kr.
 • Brohusklubben for ældre døve: 3.113 kr.
 • Døveforeningen af 1866: 10.750 kr.
 • Danske Handicaporganisationer i Helsingør 10.000 kr.
 • Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade – LMS: 10.000 kr.
 • Lungeforeningen Helsingør Lokalafdelingen: 25.000 kr.
 • Helsingør Familietjeneste: 25.000 kr.
 • Børns Vilkår: 10.000 kr.
 • Familiecenter Olivenklub: 10.000 kr.
 • Det Sociale Netværk/Headspace Helsingør: 16.000 kr.
 • Brugerrådet Børnenes Hus/Frivilligcenter Helsingør 5.000 kr.
 • De Frivillige Hjerter/Kreative værksteder/Frivilligcenter Helsingør: 5.000 kr.
 • TUBA: 16.000 kr.
 • Mødrehjælpens Lokalafdeling Helsingør: 25.000 kr.
 • Frelsens Hær – familieværksted: 15.000 kr.
 • Foreningen Den Boligsociale Fond: 10.000 kr.
 • Ældre Sagen, Helsingør: 51.600 kr.
 • Haveforeningen Trelhest: 25.000 kr.
 • Radio Helsingør Lokalnyt 15.000 kr.
 • Turkontoret: 13.000 kr.
 • Din Lokale Bisidder (Bisiddergruppen Nordsjælland): 15.000 kr.
 • Frelsens Hær – tirsdagstræf: 25.000 kr.
 • Frivilligcenter Helsingør, Motionsnetværket: 6.500 kr.
 • Ældre Sagen Helsingør Lokalafdeling (indkøbsordning): 165.000 kr.
 • Herreværelset i Helsingør: 10.000 kr.
 • Nordsjælland Turforening: 15.000 kr.
 • Telefonstjernen Helsingør: 4.000 kr.
 • Helsingør Lænken: 25.000 kr.
 • Helsingør Motionsklub: 11.000 kr.
 • Espergærde Centerforening: 76.000 kr.
 • Kulturklubben i Grønnehave: 25.000 kr.
 • Frivilligcenter Helsingør/Kvinde forum: 2.000 kr.
 • Hjerteforeningen Helsingør: 15.000 kr.
 • Bøgehøjgårds Venner: 25.000 kr.

I alt tildelt 903.563 kr.

 

Oversigt over de foreninger, der fik afslag på §18-midler:

 • Vapnagaard Fædregruppe.
 • PTU - Polioforeningen og Ulykkespatientforeningen Nordsjælland.
 • Vapnagaard Fædregruppe.
 • Dansk Folkehjælp Fredensborg-Helsingør.
 • Veteransupport.
 • Afdeling 9 / Grydemosegård Syd - Boligselskabet Nordkysten.
 • Mødre Gruppen.
 • Stad & Egn.
 • Boliggården Helsingør.
 • Frelsens Hær - Dagsudflugt med Værestedet Regnbuen.

Oversigt over de foreninger, der fik tildelt §18-midler:

 • Helsingør Fuglevenner - Nordsjællands Fugleforening: 4.000 kr.
 • Din Lokale Bisidder Helsingør (Bisiddergruppen): 5.000 kr.
 • Espergærde Centerforening: 6.400 kr.
 • Frivilligcenter Helsingør: 93.550 kr.
 • Røntoftes venner: 83.160 kr.
 • Mødrehjælpen Helsingør Lokalforening: 21.000 kr.
 • Herreværelset i Helsingør: 7.500 kr.
 • Polio- og Ulykkespatientforeningen 14.000 kr.
 • Foreningen for Fyrskib XVII: 40.000 kr.

I alt tildelt 274.610 kr.

Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation

Stengade 59
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail:kepo@helsingor.dk