Søg tilskud til frivilligt socialt arbejde §18

Puljen kan ikke længere søges for 2022.

I Helsingør Kommune er det frivillige sociale arbejde et værdifuldt supplement til den offentlige indsats på det sociale område.

Arbejdet sigter på at give enkeltindivider/grupper en øget livskvalitet eller omsorg samt at forebygge og løse velfærdsproblemer inden for det sociale og sundhedsmæssige område. Foreninger og organisationer, som udfører frivilligt socialt arbejde er kendetegnet ved:

 • At være grundlagt på frivillig basis.
 • At være "non-profit", dvs. de skal ikke skabe økonomisk overskud.
 • At den frivillige indsats udgør en betydningsfuld del af grundlaget.

Hvad er frivilligt socialt arbejde?

Frivilligt socialt arbejde er aktiviteter af social eller sundhedsmæssig karakter, som drives af frivillige.

Den frivillige indsats sigter på at give enkeltindivider eller grupper en øget livskvalitet eller omsorg samt at forebygge og løse velfærdsproblemer inden for det sociale og sundhedsmæssige område.

Luk alle
Åben alle
 • Aktiviteter, hvor den frivillige indsats spiller en afgørende rolle.
 • Aktiviteter, der er åbne for alle relevante borgere i målgruppen.
 • Aktiviteter, hvor foreninger samarbejder.
 • Aktiviteter, der er forankrede i Helsingør Kommune.
 • Aktiviteter, der supplerer eller udvikler Helsingør Kommunes egne indsatser.
 • Sociale foreninger, organisationer og frivilliggrupper.

Der kan søges tilskud fra §18-midlerne en gang om året. Ansøgningsperioden for 2022 var 25. marts-22. april 2022. Næste gang bliver i 2023.

Spørgsmål vedrørende §18-midlerne og regnskab 2021 kan sendes til frivillig@helsingor.dk

Oversigt over de foreninger der fik tildelt §18-midler:

 • Brugerrådet Børnenes Hus/Frivilligcenter Helsingør: 20.000 kr.
 • Dansk Blindesamfund Nordsjælland: 9.000 kr.
 • Dansk Handicap Forbund: 25.000 kr.
 • Det Grå Guld: 8.000 kr.
 • Espergærde Centerforening: 75.000 kr.
 • Faglige Seniorer: 15.000 kr.
 • Familiecenter Kluboliven: 30.000 kr.
 • FDF Helsingør 1. kreds: 10.000 kr.
 • Foreningen Den Boligsociale Fonds lokalkomite for Helsingør: 10.000 kr.
 • Foreningen for Fyrskib XVII: 10.000 kr.
 • Frelsens Hær, Tirsdagstræf: 16.000 kr.
 • Frelsens Hær, Familieværksted: 15.000 kr.
 • Frivilligcenter Helsingør, Motionsnetværket: 7.500 kr.
 • Frivilligcenter Helsingør, Frivillige hjerter og værksteder: 13.000 kr.
 • Frivilligcenter Helsingør, Fælles familiespisning i Børnenes Hus: 30.000 kr.
 • Headspace Helsingør: 18.000 kr.
 • Helsingør Familietjeneste: 18.000 kr.
 • Helsingør Hjerteforening: 8.000 kr.
 • Helsingør Lokalnyt Radio: 20.000 kr.
 • Helsingør Lænken: 25.000 kr.
 • Herreværelset i Helsingør: 20.000 kr.
 • Hjerneskadeforeningen lokalafdeling i Helsingør: 26.000 kr.
 • Hjerteforeningen Helsingør: 8.000 kr.
 • Hornbækhaves Venner: 18.000 kr.
 • Kirkens Korshær varmestue og bofællesskab: 10.000 kr.
 • Kvindeforum/Frivilligcenter Helsingør: 4.000 kr.
 • Kvisten: 7.000 kr.
 • Lungeforeningen, Helsingør Lokalafdeling: 25.000 kr.
 • Montebellos Venneforening: 10.000 kr.
 • Mødrehjælpen Lokalforening Helsingør: 30.000 kr.
 • Natteravnene i Helsingør: 8.000 kr.
 • Nordsjællands Turforening: 13.500 kr.
 • Scleroseforeningen, Nordsjælland-Øst: 10.000 kr.
 • Red Barnet Fredensborg-Helsingør: 20.000 kr.
 • Røde Kors Helsingør, Ferielejr: 18.000 kr.
 • Røde Kors Helsingør, Frivillige Familievenner: 15.000 kr.
 • Snoezelhuset i Helsingør: 63.000 kr.
 • Turkontoret: 10.000 kr.
 • Ungdommens Røde Kors Helsingør Lokalafdeling: 10.000 kr.
 • Vapnagaard Fædregruppe: 15.000 kr.
 • Ældre Sagen, Helsingør lokalafdeling: 187.000 kr.

Oversigt over de foreninger, der fik afslag på §18-midler:

 • Afdeling 9 / Grydemosegård Syd, Boligselskabet Nordkysten.
 • Bornholms Hjemstavnsforening for Helsingør og Omegn.
 • Børns Vilkår.
 • Center for Digital Pædagogik.
 • Diabetesforeningens lokalafdeling Helsingør.
 • Haveforeningen Trelhest.
 • Klimahave3000.
 • Klub Liv og Motion.
 • Kulturklubben i Grønnehave.
 • LEV Helsingør.
 • Maritimt værksted Hal 16.
 • Osteoporoseforeningen, afdeling Nordsjælland.
 • Polio- og UlykkesPatientForeningen - Helsingør.
 • Seniorklubben 3F Nordøstsjælland.
 • Snekkersten Husflid.
 • Stafet for Livet Helsingør.
 • Veteranskibsklubben S/S Bjørn.

Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation

Stengade 59
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail:kepo@helsingor.dk