Idræts- og Fritidsudvalgets pulje

Idræts- og Fritidsudvalget har en pulje på 257.000 kr. årligt. Puljen kan bl.a. søges til idræts- og fritidsaktiviteter og arrangementer.

Søg Idræts- og Fritidsudvalgets pulje

Kriterier for puljen:

 • At aktiviteten eller arrangementet understøtter Helsingør Kommunes vision 2030, samt strategier og politikker på området.
 • At flest mulige borgere får glæde af projektet/aktiviteten/arrangementet.
 • At flest mulige foreninger får glæde af puljen.
 • At puljen tilgodeser forskellige idræts- og fritidsaktiviteter.
 • At der ved tilbagevendende arrangementer arbejdes på, at de på sigt kan gennemføres med et selvstændigt finansieringsgrundlag.
 • At der ydes tilskud til en overvægt af breddeindsatser.
 • At indsatser/aktiviteter for børn og unge under 25 år prioriteres.
Luk alle
Åben alle

Puljen er målrettet det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde og støtter alle idrætsforeninger, spejdergrupper og øvrige foreninger. Aftenskoler kan ikke søge puljen.

Der er fire ansøgningsrunder om året. I 2022 behandles ansøgninger på møderne i marts, maj, september og november.

Deadline for ansøgninger i 2022 er den 13. april, 17. august og 12. oktober.

 • Underskudsgaranti til afholdelse af aktiviteter/arrangementer.
 • Ekstraordinære udgifter i forbindelse med afholdelse/deltagelse i stævner.
 • Ekstraordinære udgifter til udstyr, der ikke kan dækkes af materialetilskud.
 • Nye aktiviteter eller opjustering af igangværende aktiviteter med det formål at hverve tidligere samt nye medlemmer og frivillige. 
 • Der kan søges til både bredde og eliteindsatser.

 

 • Lokaler.
 • Kursus og uddannelse.
 • Transport.
 • Administration.

Hvis du har spørgsmål til din ansøgning eller til processen, kan du kontakte Team Idræt og Fritid i Center for Dagtilbud, Skoler, Idræt og Fritid på mail folkeoplysning@helsingor.dk. Mailen må ikke indeholde følsomme personoplysninger. Du kan også ringe på telefon 49 28 28 28 og bede om at tale med en medarbejder fra Team Idræt og Fritid.

Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt

Birkedalsvej 27
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
Skriv sikkert til Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt