Fælleskommunal §18-pulje

Fælleskommunal §18 pulje 2022. Puljen til den fælleskommunale §18-pulje er åben for ansøgninger.

Puljen til den Fælleskommunale §18 pulje er nu åben og kan søges via Allerød Kommunes hjemmeside.

En række kommuner i den nordlige del af Region Hovedstaden har oprettet en fælleskommunal pulje til støtte af frivilligt socialt arbejde efter Servicelovens § 18. 

Ansøgningsfristen er 1. maj 2022.

Luk alle
Åben alle
 • Der skal være tale om frivilligt socialt arbejde.
 • Tilbuddene skal være relevante for - og kunne benyttes af – borgere i mindst to tilknyttede kommuner.
 • Vi prioriterer både nyskabende aktiviteter og støtter velafprøvede eksisterende aktiviteter.
 • Ansøgere skal gøre rede for, om man har søgt og/eller opnået støtte andre steder fra.
 • Større landsdækkende organisationer er ikke den primære målgruppe for den fælleskommunale pulje, men kan søge til aktiviteter, hvis det kan påvises, at der er lokal forankring i Nordsjælland.
 • Tildeling sker ud fra en helhedsvurdering af behov og økonomi, herunder evt. formue.

Der gives støtte til:

 • Konkrete aktiviteter for målgruppen.
 • Foreninger med et oprettet cvr-nummer og NemKonto.
 • Nødvendige driftsudgifter i relation til det frivillige arbejde fx rimelige lokaleudgifter, udgifter til rekruttering, forsikring, annoncering, administration mv.
 • Frivilligpleje såsom møder, uddannelse af og kurser, supervision for de frivillige.

Der gives i mindre grad støtte til:

 • Transportudgifter, hvor det drejer sig om frivillige.
 • Lønudgifter til at organisere eller koordinere den frivillige indsats


Den fælleskommunale pulje yder ikke til støtte til:

 • Aktiviteter, som er afholdt på ansøgningstidspunktet.
 • Lokaleleje til særskilte aktiviteter for foreningen.
 • Aktiviteter med et politisk, religiøst, underholdende eller kommercielt formål.

Tilskuddet skal bruges til det, der er søgt om. Bruger jeres forening ikke alle midlerne, skal I betale restmidlerne tilbage til Gribskov Kommune, som varetager udbetalingerne.

Ansøgningsfristen 2022 for Den Fælleskommunale §18 pulje 2022 er 1. maj 2022.

Sekretariatsfunktion

Allerød Kommune varetager i 2022 sekretariatsfunktionen og sagsbehandler indkomne ansøgninger.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til sekretariat@alleroed.dk, att. Michael Eskedal.

De deltagende kommuner bidrager med 1 kr. pr. borger. Det giver et samlet beløb på ca. 277.000 kr. Hertil kommer eventuel overførsel af ubrugte midler fra året før.

I 2021 er der uddelt 265.950 kr. til i alt 20 foreninger.

Oversigt over de foreninger, der fik tildelt §18-midler:

 • Bedre Psykiatri, Hillerød,Allerød, Gribskov og Halsnæs: 15.000 kr.
 • Osteoporoseforeningen, afdeling Nordsjælland: 6.000 kr.
 • Epilepsiforeningen, Kreds Nordsjælland: 9.000 kr.
 • Frivilligcenter Helsinge: 32.750 kr.
 • Din Lokale Bisidder: 10.000 kr.
 • SIND Nordsjælland: 50.000 kr.
 • Pindstrup Centret: 10.000 kr.
 • Ungdommens Røde Kord – Slaraffenlejr: 15.000 kr.
 • Tandemklubben Nordsjælland: 10.000 kr.
 • Foreningen Den Boligsociale Fond: 20.000 kr.
 • Ulykkespatientforeningen – Nordsjælland: 10.000 kr.
 • Døveforeningen af 1866: 7.500 kr.
 • Downsforeningen Nordsjælland: 8.000 kr.
 • Dansk Blindesamfund, kreds Nordsjælland: 10.000 kr.
 • Brohusklubben: 7.500 kr.
 • Prostakræftforeningen PROPA - Region Hovedstaden: 13.700 kr.
 • LYLE- Patientforeningen for LYMFEKRÆFT, LEUKÆMI og MDS: 10.000 kr.
 • Nyreforeningen Nordsjælland: 10.000 kr.
 • SAND Nordsjælland - De hjemløses Landsorganisation: 3.500 kr.
 • Fonden Krisecentret Røntofte: 8.000 kr.

Oversigt over de foreninger, der fik afslag på §18-midler

 • Red Barnet Allerød.
 • Overskudsprodukter for social godhed.
 • Børns Vilkår.
 • Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade.
 • Ældre Sagen Hørsholm afdelingen.
 • Dansk Præmatur Forening.

Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation

Stengade 59
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail:kepo@helsingor.dk