Fælleskommunal §18-pulje

Puljen kan ikke længere søges for 2022.

Luk alle
Åben alle
 • Der skal være tale om frivilligt socialt arbejde.
 • Tilbuddene skal være relevante for - og kunne benyttes af – borgere i mindst to tilknyttede kommuner.
 • Vi prioriterer både nyskabende aktiviteter og støtter velafprøvede eksisterende aktiviteter.
 • Ansøgere skal gøre rede for, om man har søgt og/eller opnået støtte andre steder fra.
 • Større landsdækkende organisationer er ikke den primære målgruppe for den fælleskommunale pulje, men kan søge til aktiviteter, hvis det kan påvises, at der er lokal forankring i Nordsjælland.
 • Tildeling sker ud fra en helhedsvurdering af behov og økonomi, herunder evt. formue.

Der gives støtte til:

 • Konkrete aktiviteter for målgruppen.
 • Foreninger med et oprettet cvr-nummer og NemKonto.
 • Nødvendige driftsudgifter i relation til det frivillige arbejde fx rimelige lokaleudgifter, udgifter til rekruttering, forsikring, annoncering, administration mv.
 • Frivilligpleje såsom møder, uddannelse af og kurser, supervision for de frivillige.

Der gives i mindre grad støtte til:

 • Transportudgifter, hvor det drejer sig om frivillige.
 • Lønudgifter til at organisere eller koordinere den frivillige indsats


Den fælleskommunale pulje yder ikke til støtte til:

 • Aktiviteter, som er afholdt på ansøgningstidspunktet.
 • Lokaleleje til særskilte aktiviteter for foreningen.
 • Aktiviteter med et politisk, religiøst, underholdende eller kommercielt formål.

Tilskuddet skal bruges til det, der er søgt om. Bruger jeres forening ikke alle midlerne, skal I betale restmidlerne tilbage til Gribskov Kommune, som varetager udbetalingerne.

Ansøgningsfristen 2022 for Den Fælleskommunale §18 pulje 2022 var 1. maj 2022.

Sekretariatsfunktion

Allerød Kommune varetager i 2022 sekretariatsfunktionen og sagsbehandler indkomne ansøgninger.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til sekretariat@alleroed.dk, att. Michael Eskedal.

De deltagende kommuner bidrager med 1 kr. pr. borger. Det giver et samlet beløb på ca. 277.000 kr. Hertil kommer eventuel overførsel af ubrugte midler fra året før.

I 2022 er der uddelt 190.000 kr. til i alt 13 foreninger.

Oversigt over de foreninger, der fik tildelt §18-midler:

 • Foreningen Danske Døvblinde FDDB: 10.000 kr.
 • Epilepsiforeningen lokalkreds Nordsjælland: 5.000 kr.
 • Foreningen Den Boligsociale Fond: 15.000 kr.
 • SIND Nordsjælland: 30.000 kr.
 • Polio- og UlykkesPatientForeningen i Nordsjælland: 10.000 kr.
 • Downs Foreningen: 10.000 kr.
 • Bedre Psykiatri Hillerød/Allerød/Halsnæs: 15.000 kr.
 • Hjernesagen i Nordsjælland, Allerød, Egedal, Fredensborg, Frederikssund, Furesø, Gribskov, Halsnæs, Helsingør, Hørsholm og Rudersdal Kommune: 20.000 kr.
 • Red Barnet, Allerød: 10.000 kr.
 • Frivillig Center Helsinge (Nordsjælland): 25.000 kr.
 • Dansk Blindesamfund Nordsjælland: 10.000 kr.
 • Frivillig Center Helsingør: 20.000 kr.
 • Osteoporoseforeningen Nordsjælland: 10.000 kr.

Oversigt over de foreninger, der fik afslag på §18-midler

 • Børns Vilkår.
 • Cykling uden Alder, Helsingør.
 • Epilepsiforeningen lokalkreds Nordsjælland.
 • Gribskovens Hård Kerne.
 • LYLE - Patientforeningen for Lymfekræft, Leukemi og MDS.
 • Stafet for livet Gribskov.
 • LMS.
 • Nordsjællands Turforening.
 • Alenemorskab.
 • Tikøb Idrætsforening Motionsholdet som trodser COVID-19.
 • Bowlingklubben PRIK.

Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation

Stengade 59
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail:kepo@helsingor.dk