Ekstra ansøgningsrunde - Søg tilskud til frivilligt socialt arbejde paragraf 18

På grund af COVID-19 har Helsingør Kommune oprettet en ekstra ansøgningsrunde, der løber i perioden 1.-22.september 2021.

Ekstra ansøgningsrunde er afsluttet

I Helsingør Kommune er det frivillige sociale arbejde et værdifuldt supplement til den offentlige indsats på det sociale område.

Arbejdet sigter på at give enkeltindivider/grupper en øget livskvalitet eller omsorg samt at forebygge og løse velfærdsproblemer inden for det sociale og sundhedsmæssige område. Foreninger og organisationer, som udfører frivilligt socialt arbejde er kendetegnet ved:

 • At være grundlagt på frivillig basis.
 • At være "non-profit", dvs. de skal ikke skabe økonomisk overskud.
 • At den frivillige indsats udgør en betydningsfuld del af grundlaget.

Har jeres forening eller organisation fået tilskud, men været nødsaget til at udskyde aktiviteterne grundet covid-19, bedes I sende en mail til frivillig@helsingor.dk, hvor I beskriver, hvilke aktiviteter, I har udskudt, og hvor stort et beløb, I ønsker at overføre. Dette skal sendes sammen med regnskabet for brugte midler.

Hvad er frivilligt socialt arbejde?

Frivilligt socialt arbejde er aktiviteter af social eller sundhedsmæssig karakter, som drives af frivillige.

Den frivillige indsats sigter på at give enkeltindivider eller grupper en øget livskvalitet eller omsorg samt at forebygge og løse velfærdsproblemer inden for det sociale og sundhedsmæssige område.

Vi anbefaler, at du anvender Google Chrome til selvbetjeningsforløbet.

Du kan ikke anvende selvbetjeningsforløbet i Internet Explorer og Microsoft Edge.

Se videoguide til at søge tilskud

Luk alle
Åben alle
 • Aktiviteter, hvor den frivillige indsats spiller en afgørende rolle.
 • Aktiviteter, der er åbne for alle relevante borgere i målgruppen.
 • Aktiviteter, hvor foreninger samarbejder.
 • Aktiviteter, der er forankrede i Helsingør Kommune.
 • Aktiviteter, der supplerer eller udvikler Helsingør Kommunes egne indsatser.
 • Sociale foreninger, organisationer og frivilliggrupper.

Der kan søges tilskud fra §18-midlerne en gang om året. Næste gang er september 2021, som en særlig ansøgningsrunde pga. COVID-19. Der kan søges i perioden 1.-22. september 2021.

Vi anbefaler, at du anvender Google Chrome til selvbetjeningsforløbet.

Du kan ikke anvende selvbetjeningsforløbet i Internet Explorer og Microsoft Edge.

 • Det er nødvendigt med NemID for at udfylde ansøgningsskemaet.
 • Der kan søges med foreningens CVR-nummer eller eget CPR-nummer
 • Foreninger, der modarbejder eller underminerer demokrati og grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, kan ikke opnå økonomisk støtte.
 • Endagsture, udflugter, fejringer, jubilæer og digitale platforme, kan ikke opnå økonomisk støtte.
 • Se videoguide til at søge tilskud

Spørgsmål vedrørende §18 til frivillig@helsingor.dk

Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation

Stengade 59
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail:kepo@helsingor.dk