Ansøgningspulje til §79-tilskud

Søg om midler til senioraktiviteter i foreninger.

Der er lukket for ansøgninger.

Hvem kan søge

Alle foreninger og organisationer i Helsingør Kommune med aktiviteter for førtidspensionister og 60+ årige i Helsingør Kommune kan søge.

Man behøver ikke have et CVR-nummer for at søge.

Godkendte ansøgninger om midler under §79

Luk alle
Åben alle

Der kan søges om midler til særlige indsatser/projekter og om midler til senioraktiviteter på op til 1.000 kr. pr. seniormedlem. Derudover kan der søges om midler til faste udgifter (fx forplejning til bestyrelsesmøder, kontorhold, småfornødenheder til faste aktiviteter og lignende basisdrift).

De aktiviteter, der søges midler til, skal understøtte et eller flere af punkterne i den værdimæssige ramme for puljen:

  • Fællesskaber, der giver mental sundhed og imødegår ensomhed.
  • Sund aldring, der vægter bevægelse og fastholdelse af fritidsinteresser.
  • Tidlig indsats, der giver mulighed for bevarelse af fysiske, mentale og sociale funktionsevner.
  • Frivillighed og indflydelse, der tager udgangspunkt i borgernes ønsker og behov.
  • Aktive nærmiljøer, så der foregår senioraktiviteter flere steder inden for kommunens geografi.

Herudover tilgodeses særligt de foreninger, der ansøger om midler til at lave indsatser for at få nye senior-medlemmer. I den sammenhæng vægtes det særligt højt, hvis der er fokus på at tiltrække sårbare og udsatte borgere, der er i øget risiko for ensomhed og funktionstab.

Ansøgningen skal indeholde en beskrivelse af de aktiviteter, pengene skal bruges til. Bemærk: hvis omkostningen til aktiviteterne er relateret til antallet af deltagere, er det kun seniordeltagerne, man kan søge tilskud til.

Midlerne fordeles efter i hvilken grad formålet i ansøgningen lever op til den værdimæssige ramme for puljen.

Hvis alle midler ikke fordeles ved denne ansøgningsrunde, kan der løbende søges midler resten af året.

Alle foreninger, der modtager tilskud skal senest 28. februar året efter indsende et regnskab for brugen af tilskuddet. 

Hvis jeres forening modtog et tilskud i 2021, som I ikke har brugt, fx grundet Covid-19, så kan I ansøge om at beholde midlerne til aktiviteter i 2022. I den forbindelse skal I redegøre for, at midlerne anvendes inden for det tidligere ansøgte formål eller inden for formålet med puljen.

Covid-19 har været en del af vores hverdag i noget tid og forventes at blive her lidt endnu. Pandemien giver nogle særlige omstændigheder. Overvej derfor, om aktiviteterne i jeres ansøgning kan gennemføres med fokus på at mindske smitterisikoen.

Kontakt Helsingør Kommunes frivilligkonsulent

Telefon: 25 31 29 38.

Frivillighedskonsulenten kan træffes de fleste onsdage 9-15 på Kronborgvej 1a, 3000 Helsingør eller alle dage på telefon eller mail.