Ansøgningspulje til §79-tilskud

Søg om midler til senioraktiviteter i Helsingør Kommunes foreninger.

Puljen kan ikke længere søges men åbner igen i 2024.

Der skal forventes en behandlingstid på én til to måneder efter, puljen lukker. Man behøver ikke have et CVR-nummer for at søge.

Luk alle
Åben alle

Formålet med denne pulje er at støtte aktiviteter, der skaber aktive fællesskaber for førtidspensionister og 65+ årige.

Målet er at forebygge ensomhed for disse borgere ved at give dem mulighed for at være en del af nogle fællesskaber, der kan øge livskvaliteten.

Alle foreninger og organisationer i Helsingør Kommune med aktiviteter for førtidspensionister og 65+ årige i Helsingør Kommune kan søge.

Vi prioriterer særligt de foreninger, der ansøger om midler til at lave indsatser for at få nye senior-medlemmer. I den sammenhæng vægtes det særligt højt, hvis der er fokus på at tiltrække sårbare og udsatte borgere, der er i øget risiko for ensomhed og funktionstab.

Husk at tjekke om, at jeres CVR-nummer har tilknyttet en NemKonto. Det er et krav for at kunne udbetale tilskud til jeres forening.Der kan søges om midler til aktiviteter og indsatser til senioraktiviteter på op til 1.000 kr. pr. seniormedlem. Derudover kan der søges om midler til faste udgifter (fx mindre forplejning til bestyrelsesmøder, kontorhold, småfornødenheder til faste aktiviteter og lignende basisdrift).

De aktiviteter, der søges midler til, skal understøtte et eller flere af punkterne i den værdimæssige ramme for puljen:

 • Fællesskaber, der giver mental sundhed og imødegår ensomhed.
 • Sund aldring, der vægter bevægelse og fastholdelse af fritidsinteresser.
 • Tidlig indsats, der giver mulighed for bevarelse af fysiske, mentale og sociale funktionsevner.
 • Frivillighed og indflydelse, der tager udgangspunkt i borgernes ønsker og behov.
 • Aktive nærmiljøer, så der foregår senioraktiviteter flere steder inden for kommunens geografi.

Vi har udvalgt følgende poster, som der ikke ydes støtte til:

 • Endagsudflugter, som ikke er en del af en større indsats.
 • Udgifter, hvor det ikke er tydeligt forklaret, hvad midlerne bruges til.
 • Større indkøb af udstyr og istandsættelse af bygninger.
 • Gaver fx julehjælp, blomster mv.
 • Landsdækkende eller regionale organisationsaktiviteter, indsamlingskampagner, generel oplysningsvirksomhed mm. uden lokal forankring.
 • Løn eller anden form for aflønning, hvis det ikke er afgørende for aktivitetens gennemførelse.
 • Aktiviteter med et primært politisk, religiøst, underholdende eller kommercielt formål.

Vurdering af ansøgningerne sker i samarbejde med et §79 vurderingsudvalg, der består af:

 • To repræsentanter fra Center for Sundhed og Omsorg i Helsingør Kommune.
 • En repræsentant fra bestyrelsen i Frivilligcenter Helsingør.
 • To repræsentanter og en suppleant fra en forening, der er medlem af Frivilligcenter Helsingør.

Midlerne fordeles efter i hvilken grad, ansøgningen lever op til den værdimæssige ramme for puljen.

Hvis alle midler ikke fordeles ved denne ansøgningsrunde, kan der løbende søges midler resten af året.

Alle foreninger, der har modtaget tilskud, skal senest 1. marts året efter, indsende et regnskab for brugen af tilskuddet. 

Indsendelse af regnskabet, er en forudsætning for, at foreningen kan få midler fra §79 puljen året efter. 

For indsende regnskabet til os, skal du bruge den digitale løsning.

Beretning og regnskabsskema - §79-puljen

 

I januar afholdes et informationsmøde om puljen med mulighed for at stille spørgsmål. Mødet afholdes i samarbejde med Frivilligcenter Helsingør.

Derudover kan man kontakte frivilligkonsulenten, hvis der er spørgsmål i forbindelse med at udfylde ansøgningen på frivillig@helsingor.dk

 • Aktivitetsklubben: 8.000 kr.
 • Dansk Handicap Forbund: 40.000 kr.
 • Diabetesforeningen Helsingør: 7.000 kr.
 • Espergærde malegruppe: 2.000 kr.
 • Flynderupgårds Venner: 15.000 kr.
 • Foreningen for fyrskib XVll: 10.000 kr.
 • Frivilligcenter Helsingør, "Grønt Medborgerskab": 30.000 kr.
 • Frivilligcenter Helsingør, Cafe Fælles: 18.000 kr.
 • Frivilligcenter Helsingør, Cafe Fælles (ny): 12.000 kr.
 • Helsingør Familietjeneste: 4.000 kr.
 • Helsingør Fuglevenner - Nordsjællands Fugleforening: 5.000 kr.
 • Helsingør Gospel: 8.500 kr.
 • Helsingør Kvindekor: 6.000 kr.
 • Helsingør Motionsgymnastikforening: 2.500 kr.
 • Helsingør Motionsklub: 5.000 kr.
 • Helsingør Pensionist Kegleklub: 10.000 kr.
 • Helsingør Pensionistforening HPF-TIB/3F: 20.000 kr.
 • Helsingør Sejlklub: 8.000 kr.
 • Helsingør Senior Idræt: 8.000 kr.
 • Helsingør Seniorer: 18.000 kr.
 • Helsingør Senior-Højskole: 30.000 kr.
 • Herreværelset i Helsingør: 10.000 kr.
 • Hjerneskadeforeningen i Helsingør: 25.000 kr.
 • HV Seniorklub, billard: 8.000 kr.
 • Klimahave3000: 8.000 kr.
 • Lokalmotion Helsingør: 12.000 kr.
 • OK Klubben Helsingør Nord & Syd: 5.000 kr.
 • Onsdagsklubben Hellebæk/Ålsgårde: 23.000 kr.
 • Postseniorer Helsingør: 8.000 kr.
 • Seniorfiskeforeningen af 12. januar 1999: 25.000 kr.
 • SeniorNet Helsingør: 14.000 kr.
 • Snekkersten Husflid: 7.500 kr.
 • Snekkersten IF: 13.000 kr.
 • Sthens kirkes seniorklub: 18.000 kr.
 • Styrk din krop, Vapnagård: 6.000 kr.
 • Vapnagaard Naturtræning: 4.500 kr.
 • Ældre Sagen, Helsingør lokalafdeling: 15.000 kr.

Kontakt Helsingør Kommunes frivilligkonsulent

Kontakt Helsingør Kommunes frivilligkonsulent

Mail: frivillig@helsingor.dk