Idræt for udsatte grupper og parasport

Der er mange muligheder for at dyrke idræt på lige fod med andre, selvom du har et handicap eller en psykisk lidelse.

Idræt for udsatte grupper

Nedenfor er der link til nogle af kommunens faste tilbud om væresteder og aktivitets- og samværstilbud.

Værestedet Liv

Værestedet 17A

Parasport

Har du et udviklingshandicap, kan du for eksempel gå til en idrætsaktivitet i en af kommunens handicapidrætsklubber eller i forbindelse med særligt tilrettelagte aktiviteter. I nogle tilfælde er det muligt at deltage på et hold i en af kommunens mange almene idrætsforeninger.

Helsingør Handicap Svømning

Helsingør Handicap Idræts Klub

Parasport Helsingør

Parasport Helsingør har bidraget til et katalog, hvor alle idrætstilbud i Hovedstadsområdet er samlet:

Idræt for børn og voksne med udviklingshæmning og fysiske handicap

Special Olympics i Helsingør

Special Olympics henvender sig til personer med udviklingshandicap. Det største Special Olympics stævne i Danmark er Special Olympics Idrætsfestival, der afholdes hvert andet år af Parasport Danmark 

I Helsingør Kommune organiseres Special Olympic af Parasport Helsingør. Aktiviteterne tilbydes i tæt samarbejde med almenidrætten og foregår ude i de idrætsfaciliteter, som Helsingør Kommune råder over.

Center for Særlig Social Indsats

Birkedalsvej 27
3000 Helsingør
Tlf.: 49 28 28 28

Skriv sikkert til os