Årlig indberetning for folkeoplysende foreninger

Hvis jeres forening er godkendt som en folkeoplysende forening, har I en række forpligtelser over for Helsingør Kommune.

Hvert år skal I som folkeoplysende forening sende dette til Helsingør Kommune:

  • Medlemstal.
  • Erklæring om indhentelse af børneattester.
  • Tilskudsregnskab

Modtager Helsingør Kommune ikke ovenstående, vil foreningen ikke fremadrettet kunne modtage kommunale tilskud eller låne kommunale lokaler og faciliteter.

Frist for indsendelse: 31. januar hvert år.

Luk alle
Åben alle

Som folkeoplysende forening skal I hvert år indberette jeres medlemstal til Helsingør Kommune. Medlemmerne skal opgøres pr. den 31.12 det foregående år. Kun de medlemmer, der har betalt kontingent til foreningen i mindst tre sammenhængende måneder, tælles med.

Indberet jeres medlemmer

I skal benytte foreningens NemID for at indberette medlemstallene. Medlemstal skal være indberettet senest den 31. januar.

OBS: En del af jer indberetter også medlemstal til jeres forbund. Disse tal har Helsingør Kommune desværre ikke adgang til. Derfor skal I også skal indberette dem til os.

Som forening er I forpligtet til at indhente børneattester på alle trænere, ledere og andre frivillige, der har med børn og unge under 15 år at gøre. Som forening skal I én gang årligt afgive erklæring om, at I overholder reglerne om indhentelse af børneattester. I Helsingør Kommune har vi valgt, at erklæringen skal indsendes i perioden mellem 1. og 31. januar for indeværende år.

Udfyld erklæring om at I indhenter børneattester

OBS: Erklæringen skal indsendes, uanset om jeres forening har medlemmer under 15 år eller ej. I skal benytte foreningens NemID for at kunne udfylde erklæringen om indhentelse af børneattester.

Foreninger der modtager aktivitetstilskud skal indsende regnskab for brugen af tilskuddet i det efterfølgende år. 

Regnskabet udfyldes af kasserer/formand. Når I udfylder regnskabet, bliver I bedt om mailadresser og navne på de øvrige bestyrelsesmedlemmer. Når regnskabet er udfyldt, bliver det automatisk sendt rundt til digital signatur i bestyrelsen. Hvert link er unikt og gælder kun i 30 dage. Regnskabet skal underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer inden den 31. januar.

Underskriv tilskudsregnskab

 

 

Foreninger, der har modtaget tilskud fra Helsingør Kommune i 2019, skal aflægge regnskab for tilskuddet.

Disse foreninger har aflagt Tilskudsregnskab for 2019:

Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt