Socialpædagogisk støtte eller vejledning

Hvis du har betydeligt behov for støtte til at klare hverdagens gøremål kan Helsingør Kommune måske bevilge socialpædagogisk vejledning til dig.

Målgruppe 

Du kan være i målgruppen, hvis du har betydelige fysiske, kognitive, psykiske og/eller psykosociale funktionsnedsættelser, herunder sindslidelser og særligt svære følger af eksempelvis alkohol- og/eller stofmisbrug.  

Indhold 

Med udgangspunkt i din handleplan og dine ønsker og behov kan du indgå i en gruppe, hvor du, de andre deltagere og personalet samarbejder om at håndtere hverdagens udfordringer. 

Den socialpædagogiske støtte eller vejledning ydes som udgangspunkt i grupper, men personalet kan også i særlige tilfælde supplere støtten med en individuel vejledning, eventuelt i dit eget hjem.

Udgangspunktet for den socialpædagogiske vejledning er den rehabiliterende tænkning. Det betyder, at du selv skal være aktiv, involveret og tage ansvar for -  med den nødvendige støtte - at udvikle kompetencer til at mestre din hverdag.

Samarbejdet mellem dig og vejlederen tager udgangspunkt i dine ressourcer, og målet er, at du bliver så selvhjulpen som muligt og har størst mulig indflydelse på dit eget liv.

Tilbud

I Helsingør Kommune er der forskellige enheder, som yder socialpædagogisk vejledning efter servicelovens § 85: 

Center for Særlig Social Indsats

Birkedalsvej 27
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
Borger: Send Digital Post
Virksomhed: Send Digital Post