Samarbejde med pårørende

Pårørende og netværk er vigtige ressourcer i det samarbejde, som Helsingør Kommune og borgerne indgår i.

Støtte til pårørende

At være pårørende til et menneske, som har brug for socialfaglig støtte, kan være hårdt. Helsingør Kommune har en række tilbud til dig som pårørende, som du er velkommen til at benytte dig af. Der er blandt andet to pårørenderådgivere og et forløb, hvor du kan lære at tackle livet som pårørende.

Se mere om kommunens tilbud til pårørende

Pårørenderåd

Der er pårørenderåd på de sociale botilbud, hvor borgerne har størst behov for hjælp og har svært ved selv at være repræsenteret i et beboer/brugerråd. Pårørenderådene samarbejder med ledelsen af tilbuddet om at varetage beboernes interesser. Der er pårørenderåd på Kronborghus og KronborgsundBoligerne på Vinkeldamsvej 12-19 og Boligerne Anna Anchersvej 23-43

Center for Særlig Social Indsats

Birkedalsvej 27
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
Borger: Send Digital Post
Virksomhed: Send Digital Post