Samarbejde med pårørende

Pårørende og netværk er vigtige ressourcer i det samarbejde, som Helsingør Kommune og borgerne indgår i.

Pårørende er samarbejdspartnere

Helsingør Kommune anser pårørende for at være en væsentlig ressource i borgernes liv og en naturlig samarbejdspartner i det omfang, borgerne ønsker det.

Pårørenderåd

Helsingør Kommune stiller krav om, at der skal være pårørenderåd på de tilbud, hvor borgerne hvor borgerne har størst behov for hjælp og har svært ved selv at være repræsenteret i et beboer/brugerråd. Pårørenderådene samarbejder med ledelsen af tilbuddet om at varetage borgernes interesser. Der er pårørenderåd på Kronborghus og KronborgsundBoligerne på Vinkeldamsvej 12-19 og Boligerne Anna Anchersvej 23-43

Hvis din kære skal indlægges 

Hvis din kære skal indlægges, er sygehuset ansvarlig for borgeren. Det betyder, at medarbejderne fra kommunen som udgangspunkt ikke kan være indlagt sammen med din kære. 

Hvor kan jeg få støtte, råd og vejledning som pårørende?

At være pårørende til et menneske, som har brug for socialfaglig støtte, kan være hårdt. Helsingør Kommune har en række tilbud til dig som pårørende, som du er velkommen til at benytte dig af. Der er blandt andet en pårørenderådgiver og et forløb, hvor du kan lære at tackle livet som pårørende.

Se mere om kommunens tilbud til pårørende

Center for Særlig Social Indsats

Birkedalsvej 27
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
Borger: Send Digital Post
Virksomhed: Send Digital Post