Hjemløs

Helsingør Kommune har en række indsatser målrettet hjemløse.

Helsingør Kommunes tilbud til hjemløse

Helsingør Kommune har en række indsatser til dig, hvis du er ramt af hjemløshed:

 • Housing First - ICM og CTI-metoderne: Helsingør Kommune har siden december 2014 været med i Hjemløsestrategien, og med udgangspunkt i Pensionatet i Hornbæk bruger medarbejderne Housing First-tilgangen. Nogle medarbejdere samarbejder med dig ud fra ICM-metoden, der bl.a. går ud på, at du hurtigst muligt kommer i egen bolig, og samtidig får socialpædagogisk støtte til at beholde boligen. Andre arbejder med CTI-metoden, som er et struktureret forløb, der er opdelt i tre faser af hver tre måneders varighed med faldende støtte efterhånden som du er rustet til at klare dig selv.
 • Helsingbo: Unge, som er hjemløse eller i risiko for hjemløshed, kan få mulighed for delelejlighed og støtte gennem Helsingbo. Helsingbo er et projekt, som foreløbigt løber til og med 2021.
 • Pensionatet i Hornbæk: Helsingør Kommune har 10 herbergspladser på Pensionatet i Hornbæk. 
 • Vinternatherberget Porten: Helsingør Kommunes vinternatherberg har åbent 1. december-31. marts.
 • Skæve boliger: Kommunen har seks ’skæve boliger'.
System.OutOfMemoryException: Exception of type 'System.OutOfMemoryException' was thrown.
  at System.Collections.Generic.List`1.System.Collections.Generic.IEnumerable<T>.GetEnumerator()
  at System.Linq.Lookup`2.Create[TSource](IEnumerable`1 source, Func`2 keySelector, Func`2 elementSelector, IEqualityComparer`1 comparer)
  at System.Linq.Enumerable.ToLookup[TSource,TKey](IEnumerable`1 source, Func`2 keySelector)
  at Umbraco.Core.EnumerableExtensions.UnsortedSequenceEqual[T](IEnumerable`1 source, IEnumerable`1 other) in D:\a\1\s\src\Umbraco.Core\EnumerableExtensions.cs:line 309
  at Umbraco.Core.Models.ContentType.<>c.<.cctor>b__22_0(IEnumerable`1 templates, IEnumerable`1 enumerable) in D:\a\1\s\src\Umbraco.Core\Models\ContentType.cs:line 52
  at Umbraco.Core.DelegateEqualityComparer`1.Equals(T x, T y) in D:\a\1\s\src\Umbraco.Core\DelegateEqualityComparer.cs:line 43
  at Umbraco.Core.Models.Entities.BeingDirtyBase.SetPropertyValueAndDetectChanges[T](T value, T& valueRef, String propertyName, IEqualityComparer`1 comparer) in D:\a\1\s\src\Umbraco.Core\Models\Entities\BeingDirtyBase.cs:line 160
  at Umbraco.Core.Models.ContentType.set_AllowedTemplates(IEnumerable`1 value) in D:\a\1\s\src\Umbraco.Core\Models\ContentType.cs:line 89
  at Umbraco.Core.Persistence.Repositories.Implement.ContentTypeCommonRepository.MapTemplates(Dictionary`2 contentTypes) in D:\a\1\s\src\Umbraco.Core\Persistence\Repositories\Implement\ContentTypeCommonRepository.cs:line 152
  at Umbraco.Core.Persistence.Repositories.Implement.ContentTypeCommonRepository.GetAllTypesInternal() in D:\a\1\s\src\Umbraco.Core\Persistence\Repositories\Implement\ContentTypeCommonRepository.cs:line 109
  at Umbraco.Core.Cache.AppCacheExtensions.<>c__DisplayClass0_0`1.<GetCacheItem>b__0() in D:\a\1\s\src\Umbraco.Core\Cache\AppCacheExtensions.cs:line 22
  at Umbraco.Core.Cache.FastDictionaryAppCacheBase.<>c__DisplayClass21_0.<GetSafeLazy>b__0() in D:\a\1\s\src\Umbraco.Core\Cache\FastDictionaryAppCacheBase.cs:line 285
--- End of stack trace from previous location where exception was thrown ---
  at Umbraco.Core.Cache.WebCachingAppCache.GetInternal(String key, Func`1 factory, Nullable`1 timeout, Boolean isSliding, CacheItemPriority priority, CacheItemRemovedCallback removedCallback, String[] dependentFiles) in D:\a\1\s\src\Umbraco.Core\Cache\WebCachingAppCache.cs:line 173
  at Umbraco.Core.Cache.WebCachingAppCache.Get(String key, Func`1 factory, Nullable`1 timeout, Boolean isSliding, CacheItemPriority priority, CacheItemRemovedCallback removedCallback, String[] dependentFiles) in D:\a\1\s\src\Umbraco.Core\Cache\WebCachingAppCache.cs:line 40
  at Umbraco.Core.Cache.DeepCloneAppCache.Get(String key, Func`1 factory, Nullable`1 timeout, Boolean isSliding, CacheItemPriority priority, CacheItemRemovedCallback removedCallback, String[] dependentFiles)
  at Umbraco.Core.Persistence.Repositories.Implement.ContentTypeCommonRepository.GetAllTypes() in D:\a\1\s\src\Umbraco.Core\Persistence\Repositories\Implement\ContentTypeCommonRepository.cs:line 48
  at Umbraco.Core.Persistence.Repositories.Implement.ContentTypeRepository.PerformGetAll(Int32[] ids) in D:\a\1\s\src\Umbraco.Core\Persistence\Repositories\Implement\ContentTypeRepository.cs:line 60
  at Umbraco.Core.Cache.FullDataSetRepositoryCachePolicy`2.GetAllCached(Func`2 performGetAll) in D:\a\1\s\src\Umbraco.Core\Cache\FullDataSetRepositoryCachePolicy.cs:line 166
  at Umbraco.Core.Cache.FullDataSetRepositoryCachePolicy`2.GetAll(TId[] ids, Func`2 performGetAll)
  at Umbraco.Core.Persistence.Repositories.Implement.RepositoryBase`2.GetMany(TId[] ids) in D:\a\1\s\src\Umbraco.Core\Persistence\Repositories\Implement\RepositoryBaseOfTIdTEntity.cs:line 192
  at Umbraco.Core.Persistence.Repositories.Implement.ContentTypeRepository.PerformGet(String alias)
  at Umbraco.Core.Persistence.Repositories.Implement.ContentTypeRepositoryBase`1.Get(String alias) in D:\a\1\s\src\Umbraco.Core\Persistence\Repositories\Implement\ContentTypeRepositoryBase.cs:line 1268
  at Umbraco.Core.Services.Implement.ContentTypeServiceBase`3.Get(String alias) in D:\a\1\s\src\Umbraco.Core\Services\Implement\ContentTypeServiceBaseOfTRepositoryTItemTService.cs:line 233
  at Our.Umbraco.DocTypeGridEditor.Helpers.DocTypeGridEditorHelper.<>c__DisplayClass3_0.<GetContentTypesByAlias>b__0()
  at Umbraco.Core.Cache.AppCacheExtensions.<>c__DisplayClass5_0`1.<GetCacheItem>b__0() in D:\a\1\s\src\Umbraco.Core\Cache\AppCacheExtensions.cs:line 62
  at Umbraco.Core.Cache.FastDictionaryAppCacheBase.<>c__DisplayClass21_0.<GetSafeLazy>b__0() in D:\a\1\s\src\Umbraco.Core\Cache\FastDictionaryAppCacheBase.cs:line 285
--- End of stack trace from previous location where exception was thrown ---
  at Umbraco.Core.Cache.WebCachingAppCache.GetInternal(String key, Func`1 factory, Nullable`1 timeout, Boolean isSliding, CacheItemPriority priority, CacheItemRemovedCallback removedCallback, String[] dependentFiles) in D:\a\1\s\src\Umbraco.Core\Cache\WebCachingAppCache.cs:line 173
  at Umbraco.Core.Cache.WebCachingAppCache.Get(String key, Func`1 factory) in D:\a\1\s\src\Umbraco.Core\Cache\WebCachingAppCache.cs:line 34
  at Umbraco.Core.Cache.DeepCloneAppCache.Get(String key, Func`1 factory) in D:\a\1\s\src\Umbraco.Core\Cache\DeepCloneAppCache.cs:line 45
  at Umbraco.Core.Cache.AppCacheExtensions.GetCacheItem[T](IAppCache provider, String cacheKey, Func`1 getCacheItem) in D:\a\1\s\src\Umbraco.Core\Cache\AppCacheExtensions.cs:line 62
  at Our.Umbraco.DocTypeGridEditor.Helpers.DocTypeGridEditorHelper.GetContentTypesByAlias(String contentTypeAlias)
  at Our.Umbraco.DocTypeGridEditor.Helpers.DocTypeGridEditorHelper.ConvertValue(String id, String contentTypeAlias, String dataJson)
  at Our.Umbraco.DocTypeGridEditor.Helpers.DocTypeGridEditorHelper.<>c__DisplayClass0_0.<ConvertValueToContent>b__0()
  at Umbraco.Core.Cache.AppCacheExtensions.<>c__DisplayClass5_0`1.<GetCacheItem>b__0() in D:\a\1\s\src\Umbraco.Core\Cache\AppCacheExtensions.cs:line 62
  at Umbraco.Core.Cache.FastDictionaryAppCacheBase.<>c__DisplayClass21_0.<GetSafeLazy>b__0() in D:\a\1\s\src\Umbraco.Core\Cache\FastDictionaryAppCacheBase.cs:line 285
--- End of stack trace from previous location where exception was thrown ---
  at Umbraco.Core.Cache.HttpRequestAppCache.Get(String key, Func`1 factory) in D:\a\1\s\src\Umbraco.Core\Cache\HttpRequestAppCache.cs:line 81
  at Umbraco.Core.Cache.AppCacheExtensions.GetCacheItem[T](IAppCache provider, String cacheKey, Func`1 getCacheItem) in D:\a\1\s\src\Umbraco.Core\Cache\AppCacheExtensions.cs:line 62
  at Our.Umbraco.DocTypeGridEditor.Helpers.DocTypeGridEditorHelper.ConvertValueToContent(String id, String contentTypeAlias, String dataJson)
  at ASP._Page_app_plugins_doctypegrideditor_render_DocTypeGridEditor_cshtml.Execute() in D:\home\site\wwwroot\app_plugins\doctypegrideditor\render\DocTypeGridEditor.cshtml:line 26
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.Mvc.WebViewPage.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy(WebPageContext pageContext, TextWriter writer, WebPageRenderingBase startPage)
  at System.Web.Mvc.RazorView.RenderView(ViewContext viewContext, TextWriter writer, Object instance)
  at System.Web.Mvc.BuildManagerCompiledView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer)
  at Umbraco.Web.Mvc.ProfilingView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer) in D:\a\1\s\src\Umbraco.Web\Mvc\ProfilingView.cs:line 25
  at System.Web.Mvc.HtmlHelper.RenderPartialInternal(String partialViewName, ViewDataDictionary viewData, Object model, TextWriter writer, ViewEngineCollection viewEngineCollection)
  at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData)
  at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model)
  at ASP._Page_Views_Partials_grid_editors_Base_cshtml.Execute() in D:\home\site\wwwroot\Views\Partials\grid\editors\Base.cshtml:line 20

Center for Særlig Social Indsats

Birkedalsvej 27
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: ssi@helsingor.dk - Skriv ikke personfølsomme oplysninger.