Takster for daginstitution

Se hvad daginstitutionspladser koster og læs om søskendetilskud.

Priser fra 1. januar-31. juli 2023

  • Integrerede institutioner, 0-2 årige: 3.915 kr. 
  • Integrerede institutioner, fra 3 år: 2.060 kr. 
  • Nyrup vuggestue afdeling: 3.915 kr. 
  • Børnehaven Stokrosen og Nyrup: 2.060 kr. 
  • Deltidsplads i forbindelse med barsel, 0-2 årige 2.650 kr., 3-6 årige 1.410 kr. 

Beløb er angivet pr. måned og er gældende fra 1. januar 2023. Prisen for frokostordning fra 1. januar 2023 er 680 kr. pr. måned.

Priser fra 1. august 2023

  • Dagtilbud 0-2 årige: 3.865 kr. 
  • Dagtilbud fra 3 år: 2.035 kr. 
  • Deltidsplads i forbindelse med barsel, 0-2 årige 2.620 kr., 3-6 årige 1.400 kr. 

Beløb er angivet pr. måned og er gældende fra 1. august 2023. Prisen for frokostordning for 0-6 år pr. 1. august 2023 er 680 kr. pr. måned. Der ydes et politisk bestemt tilskud på 340 kr. pr. måned for 0-2 årige i Helsingør Kommunes dagsinstitutioner.

Egenbetalingen opkræves over 11 måneder. Juli er betalingsfri. 

Priserne gælder for dig, hvis du har adresse i Helsingør Kommune.

Hvis dit barn er indmeldt i en integreret institution, betales der vuggestuetakst til den 1. i den måned barnet fylder tre år.

Regler for søskendetilskud

Reglen for søskendetilskud er, at der betales fuldpris for den plads med det højeste tilskud. Herefter er der 50% rabat på efterfølgende pladser.

Du får ikke søskendetilskud til børn, der går i klub.

Læs mere om fripladstilskud

Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt

Birkedalsvej 27
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
Skriv sikkert til Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt