Takster for daginstitution

Se hvad daginstitutionspladser koster og læs om søskendetilskud.

Priser fra 1. maj 2021

 • Integrerede institutioner, 0-2 årige: 3.770 kr. 
 • Integrerede institutioner, fra 3 år: 1.975 kr. 
 • Nyrup vuggestue afdeling: 3.770 kr. 
 • Børnehaven Stokrosen og Nyrup: 1.975 kr. 
 • Helsingør Børneasyl: 1.555 kr. 
 • Deltidsplads i forbindelse med barsel, 0-2 årige 2.575 kr., 3-6 årige 1.360 kr. 

Beløb er angivet pr. måned og er gældende fra 1. maj 2021. Prisen for frokostordning fra 1. maj 2021 er 670 kr. pr. måned.

Egenbetalingen opkræves over 11 måneder. Juli er betalingsfri. 

Priserne gælder for dig, hvis du har adresse i Helsingør Kommune.

Hvis dit barn er indmeldt i en integreret institution, betales der vuggestuetakst til den 1. i den måned barnet fylder tre år.

Priser til 30. april 2021

 • Integrerede institutioner, 0-2 årige: 3.675 kr. 
 • Integrerede institutioner, fra 3 år: 1.930 kr. 
 • Nyrup vuggestue afdeling: 3.675 kr. 
 • Børnehaven Stokrosen og Nyrup: 1.930 kr. 
 • Helsingør Børneasyl: 1.520 kr. 
 • Deltidsplads i forbindelse med barsel, 0-2 årige 2.520 kr., 3-6 årige 1.335 kr. 

Beløb er angivet pr. måned og er gældende fra 1. januar 2021. Prisen for frokostordning fra 1. januar 2021 er 670 kr. pr. måned.

Egenbetalingen opkræves over 11 måneder. Juli er betalingsfri. 

Priserne gælder for dig, hvis du har adresse i Helsingør Kommune.

Hvis dit barn er indmeldt i en integreret institution, betales der vuggestuetakst til den 1. i den måned barnet fylder tre år.

Regler for søskendetilskud

Reglen for søskendetilskud er, at der betales fuldpris for den plads med det højeste tilskud. Herefter er der 50% rabat på efterfølgende pladser.

Du får ikke søskendetilskud til børn, der går i klub.

Læs mere om fripladstilskud

Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt

Birkedalsvej 27
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
Skriv sikkert til Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt