Lukkedage i dagtilbud

Oversigt over lukkedage i dagtilbud i Helsingør Kommune.

Alternativ pasning ved lukkedage

Når dagtilbud og SFO holder lukket, bliver børnene tilbudt alternativ pasning i Børnehuset Rosenkilden i Helsingør. Der er ikke alternativ pasning weekender, helligdage og juleaftensdag den 24. december.

Lukkedage skoleåret 2023/2024

  • Juleferie den 21., 22., 27., 28. og 29 december 2023 samt den 2. januar 2024.
  • De tre dage før påske (den 25., 26. og 27. marts 2024).
  • Fredag efter Kr. Himmelfartsdag den 10. maj 2024.

Lukkedage dagtilbud sommeren 2024

  • Dagtilbuddene holder lukket i uge 29, 30 og 31
  • Lukkeugerne vil følge SFO'ernes og klubbernes lukkeuger, som altid ligger i uge 3-5 af skolernes sommerferie.
  • I de 3 lukkeuger etableres der alternativ pasning lokalt, men færre dagtilbud holder åbent. 
  • Den alternative pasning er under planlægning og familierne får besked gennem dagtilbuddet, så snart der er nyt om åbningstider mv. 

Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt

Birkedalsvej 27
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
Skriv sikkert til Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt