Takster for daginstitution

Se hvad daginstitutionspladser koster og læs om søskendetilskud.

Priser fra 1. august 2023

  • Dagtilbud 0-2 årige: 3.865 kr. 
  • Dagtilbud fra 3 år: 2.035 kr. 
  • Deltidsplads i forbindelse med barsel, 0-2 årige 2.620 kr., 3-6 årige 1.400 kr. 

Beløb er angivet pr. måned og er gældende fra 1. august 2023.
Prisen for frokostordning for 0-6 år pr. 1. august 2023 er 680 kr. pr. måned.
Der ydes et politisk bestemt tilskud på 340 kr. pr. måned for 0-2 årige i Helsingør Kommunes dagsinstitutioner.

Egenbetalingen opkræves over 11 måneder. Juli er betalingsfri. 

Priserne gælder for dig, hvis du har adresse i Helsingør Kommune.

Hvis dit barn er indmeldt i en integreret institution, betales der vuggestuetakst til den 1. i den måned, barnet fylder tre år.

Priser fra 1. januar 2024

  • Dagtilbud 0-2 årige: 3.865 kroner
  • Dagtilbud fra 3 år: 2.045 kroner
  • Deltidsplads i forbindelse med barsel:
    • 0-2 årige: 2.545 kroner
    • Fra 3 år: 1.400 kroner

Beløb er angivet pr. måned og gælder fra 1. januar 2024.

Prisen for frokostordning for 0-6 år er 800 kroner pr. måned.

Der ydes et politisk bestemt tilskud på 200 kroner pr. måned for 0-2 årige i Helsingør Kommunes daginstitutioner.

Egenbetalingen opkræves over 11 måneder. Juli er betalingsfri.

Priserne gælder for dig, hvis du har adresse i Helsingør Kommune.

Hvis dit barn er indmeldt i en integreret institution, betales der vuggestuetakst til den 1. i den måned, barnet fylder tre år.

Regler for søskendetilskud

Reglen for søskendetilskud er, at der betales fuldpris for den plads med det højeste tilskud. Herefter er der 50% rabat på efterfølgende pladser.

Du får ikke søskendetilskud til børn, der går i klub.

Læs mere om fripladstilskud

Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt

Birkedalsvej 27
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
Skriv sikkert til Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt