Specialpædagogiske tilbud

Helsingør Kommune har tre specialpædagogiske tilbud til børn i alderen 0-6 år.

Luk alle
Åben alle

Månerne er et skærmet vuggestuetilbud for børn mellem 0 og 3 år. Tilbuddet er rettet mod præmature og sansesarte børn, børn med nedsat immunforsvar, multiallergiske børn eller andre børn, som ikke trives og udvikler sig i et almindeligt dagtilbud. 

Mere information om tilbuddet fås ved at kontakte Børnehuset Abildvænget.

 

Spirerne er et tilbud til børn mellem 2 og 6 år, som generelt er forsinket i deres udvikling. To specialpædagoger fra Børne- og Ungerådgivningen er tilknyttet gruppen og dagtilbuddet Abildvænget. Spirerne har eget lokale.

Børnene integreres på stuerne om eftermiddagen. Det pædagogiske arbejde med gruppens børn tilrettelægges ud fra det enkelte barns behov, og der udarbejdes individuelle handleplaner. Der er tilknyttet talepædagog og fysioterapeut til gruppen.
Mere information om tilbuddet kan fås i Børne- og Ungerådgivningen tlf. 49 28 26 77 eller ved at kontakte Børnehuset Abildvænget

Himmelhuset er en daginstitution med plads til 15 børn med betydelig og varig nedsat funktionsevne i alderen 0-6 år. Himmelhuset modtager børn, der har behov for en særlig støtte og behandling, som ikke kan tilgodeses i en almindelig daginstitution. 

Specialbørnehaven Himmelhuset

Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt

Birkedalsvej 27
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
Skriv sikkert til Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt