Private daginstitutioner

Få overblik over private daginstitutioner i Helsingør Kommune.

Du er velkommen til at kontakte den private daginstitution for information om opskrivning, venteliste m.m.

Når Pladsanvisningen modtager besked om en fremtidig indmeldelse i en privat institution, slettes dit barn fra den kommunale venteliste. Hvis dit barn får plads som vuggestuebarn, kan dit barn fortsat stå på venteliste til en børnehave, hvor aldersgruppen er fra to eller tre år til skolestart.

Er dit barn indmeldt i en kommunal institution eller en privat institution, skal indmeldelsesforholdet være afsluttet, inden barnet kan starte i en (ny) privat institution.

Læs Helsingør Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse af private daginstitutioner

Godkendte private daginstitutioner:

Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt

Birkedalsvej 27
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
Skriv sikkert til Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt