Meld dit barn ud

Du har en opsigelse på en måned fra den dag, du udmelder barnet i Digital Pladsanvisning.

Der er i Helsingør Kommunes daginstitutioner, SFO'er og klubber en opsigelsesperiode på en måned fra den dag, din udmeldelsen er foretaget i Digital Pladsanvisning.

Du skal ikke udmelde dit barn fra en kommunal institution, hvis dit barn flytter til en anden kommunal institution indenfor Helsingør Kommune. Det sker fx i forbindelse med skoleskift, hvor barnet skal skifte SFO.

Meld dit barn ud af daginstitution, SFO eller klub

Pladsanvisningen

Birkedalsvej 27
3000 Helsingør
Tlf.: 49 28 27 37
Borgere: Send Digital Post til Pladsanvisningen
Virksomheder: Send Digital Post til Pladsanvisningen