Børnekultur i dagtilbud og skoler

Helsingør og kultur er to uadskillelige størrelser. Også selvom størrelsen er lille og er et barn. 

Tanken om at gøre kulturen til en del af børnenes verden startede i 1991, hvor Børnekulturcentret i Toldkammeret blev dannet. Den indsats blev fulgt op af, at Helsingør Kommune i 2001 ansatte en børnekulturkonsulent, der siden har skabt spændende læringsforløb for alle børn i kommunen i tæt samarbejde med kulturinstitutionerne. Herudover arrangerer kulturinstitutionerne sommerferieaktiviteter, kultur i boligområder, Kulturjagten, familie- og fritidsaktiviteter og aktiviteter med unge.

Formålet med indsatsen er, at kunst og kultur bidrager til børns nysgerrighed og understøtter almen dannelse og fællesskaber. Kunst og kultur træner også børn og unge i at være kreative og kunne fordybe sig. 

Foto fra børstenbinding for 6. klasser: Thinkalike.

Luk alle
Åben alle

Helsingør Kommune er i front på børne- og ungekulturområdet i Danmark. Det ønsker vi også at være i 2030. Vi skal fortsat bidrage til børn og unges kreative dannelse og muligheder for at skabe sig selv som mennesker. Verden er foranderlig. De kompetencer, kunst og kultur er med til at give børn og unge, bidrager til, at de kan navigere i en fremtid, vi ikke kender. Derfor skal billedkunst, musik, litteratur, kulturarv, scenekunst og natur indgå i alle børn og unges opvækst – også som en del af Vision 2030.

Kulturens Børn – Kreative Børn

For 9. år i træk tilbyder kulturinstitutionerne i Helsingør Kommune en række Åben Skole kultur- og naturaktiviteter for alle klassetrin.

Læs her hvad vi tilbyder skolebørnene i skoleåret 2020/2021

Kulturtilbud på de forskellige klassetrin i skoleåret 2020/2021:

0. klasse: Halløj på M/S Museet for Søfart.
1. klasse: Fisk- og farvelaboratorium på Øresundsakvariet.
2. klasse: 'Peter og Ulven' og besøg på Musikskolen.
3. klasse: ’Polar Bear’ – forestilling og danselaboratorium.
4. klasse: 'Ivalos første sang' - teaterforestilling i forbindelse med NORD Litteraturfestival på Kulturværftet.
5. klasse: ’Gamer’ – computerspil og animationsværksted på Teknisk Museum.
6. klasse: Børstenbinding på Bymuseet.
7. klasse: ’Den sommer far blev homo’ – teaterforestilling på Kulturværftet.
8. klasse: ’Kunst i projektopgaven’ – elevworkshop på Ungdomsskolen.
9. klasse: Mangfoldighedsdag på Kulturværftet.

Åben Dagtilbud er et kultursamarbejde med dagtilbuddene for børn i alderen 0-6 år. Hvert år deltager rigtig mange børn mellem 0-6 år i kulturelle aktiviteter i dagtilbuddene og på kulturinstitutionerne, fx besøg af Billedskolen og Musikskolen, Øresundsakvariet, koncerter, teater og meget mere.

Samarbejdet mellem dagtilbuds- og kulturområdet er foreløbig en fire-årig indsats frem til 2021. I 2020 er temaerne:

  • Natur, vand og science.
  • Dans, bevægelse og rollelege.
  • Lyd – formidlet gennem billedkunst, teater, dans og film.
  • Cirkus.
  • Musik og billedkunst med undertemaet farver.

Bibliotekerne i Helsingør, Billedskolen i Toldkammeret/Kulturværftet, Musikskolen, Museerne Helsingør, Helsingør Teater, M/S Museet for Søfart, Danmarks Tekniske Museum, Øresundsakvariet, Naturcentret Nyruphus, Ungdomsskolen og JA-kontoret, Staben for læring og børnekulturkonsulenten i Helsingør Kommune. Herudover bidrager Frivillighedscenter Helsingør, Kulturhus Syd og indsatsen 'Gang i Nordvest'. Tilsammen hedder de Netværk for Børnekultur.

Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation

Stengade 59
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail:kepo@helsingor.dk