Bestil sundhedskort

Har du mistet dit sundhedskort, kan du bestille et nyt. Sundhedskortet giver dig ret til lægehjælp og andre behandlinger i Danmark.

 • Du skal bruge den digitale selvbetjeningsløsning for at bestille et nyt sundhedskort.
 • Sundhedskortet bliver sendt med posten ca. 14 dage efter, at din bestilling er registreret. 

Bestil sundhedskort

Skift sygesikringsgruppe

Bestil tid til Borgerservice

Du kan bestille tid i Folkeregisteret i Borgerservice, hvis du ønsker hjælp til at bestille et sundhedskort.

Bestil eller aflys din tid i Borgerservice

Du skal aflyse din tid, hvis du alligevel ikke får brug for den. Så kan andre kan få glæde af den. Har du svært ved selv at bestille en tid eller aflyse den igen, kan Helsingør Kommunes Kontaktcenter hjælpe dig på telefon 49 28 28 28.

Sundhedskortet giver dig ret til sundhedsydelser. På kortet står dit navn, adresse, cpr-nummer samt kontaktoplysninger til din læge.

Du skal medbringe dit sundhedskort, når du er ved:

 • Læge.
 • Speciallæge.
 • Tandlæge.
 • Tandplejer.
 • Fysioterapeut.
 • Fodterapeut.
 • Psykolog.
 • Kiropraktor.
 • Apotek.
 • Hospital.
 • Din kommune og evt. andre myndigheder.

Alle der har bopæl i Danmark er omfattet af sundhedsloven og kan få et sundhedskort.

Det koster 225 kr. at få et nyt sundhedskort. Du skal selv betale for nyt sundhedskort i bl.a. disse situationer:

 • Sundhedskortet er blevet væk.
 • Sundhedskortet er under fire år gammelt og ødelagt.
 • Du ønsker at skifte læge eller sikringsgruppe.
 • Du skifter navn, og navneskiftet ikke sker i forbindelse med, at du bliver gift.
 • Det er det første sundhedskort, der udstedes til dig.
 • Du overgår fra hvilende sikret, fx når du ophører med værnepligt.
 • Du flytter til ny adresse.
 • Din læge lukker sin praksis eller din læges praksis deles i flere.
 • Du skifter navn ved ægteskab. Bemærk at navneskiftet skal ske i forbindelse med vielsen, dvs. senest tre måneder efter vielsesdatoen.
 • Et barn under 15 år skal have nyt sundhedskort, fordi den af forældrene eller værge, som barnet følger, skal have ændret oplysningerne i sit sundhedskort.
 • Du bliver 15 år og ønsker at skifte læge (kun gratis hvis lægeskiftet sker senest i måneden efter din 15 års fødselsdag).
 • Hvis du ændrer cpr-nummer.
 • Sundhedskortet er over fire år gammelt, og der er brud eller revner i kortet.
 • Der er en defekt ved magnetstriben, der ikke skyldes forkert opbevaring eller brug af kortet.

Følg dine igangværende bestillinger vedrørende sundhedskort, lægeskift og dispensationsansøgning.

Du har mulighed for at annullere din bestilling/ansøgning, så længe bestillingen ikke er gennemført.

Se dine bestillinger

Du skal indhente en ny digital fuldmagt for fremover at kunne bestille Sundhedskort, afgive samtykke til journaloverdragelse, se sager, skifte læge og sygesikringsgruppe på vegne af andre. Det skyldes, at der er kommet ny leverandør for selvbetjeningsløsningen for sygesikring.

Borgerservice

Birkedalsvej 27
3000 Helsingør
Tlf.: 49 28 20 04

Borgere: Send Digital Post til Borgerservice
Virksomheder: Send Digital Post til Borgerservice