Flytte til Danmark - Indrejse

Flytter du fra udlandet til Danmark, skal du ringe til Borgerservice og bestille en tid. Du må ikke møde op i Borgerservice uden en tid.

Du skal altid bestille en tid til indrejse. Det gør du på telefon 49 28 28 28. Du må ikke møde op i Borgerservice uden en tid.

Når du flytter fra udlandet til Danmark, er der nogle krav, du skal være opmærksom på:

 • Dit ophold skal vare i mere end tre måneder.
 • Du skal have en bolig eller et fast opholdssted.
 • Er du statsborger fra et EU-land, skal du have et registreringsbevis.
 • Er du statsborger fra øvrige lande end EU-lande, skal du have en opholdstilladelse.
Luk alle
Åben alle

Danske statsborgere:

 • Lejekontrakt eller skriftlig bekræftelse fra logivært.
 • Indrejser du fra et nordisk land, skal du medbringe dokumentation for personnummer i fraflytningslandet.

Nordiske statsborgere:

 • Lejekontrakt eller skriftlig bekræftelse fra udlejer.
 • Indrejser du fra et nordisk land, skal du medbringe dokumentation for personnummer i fraflytningslandet.

EU-statsborger:

 • Pas eller Id-kort med billede.
 • Lejekontrakt eller skriftlig bekræftelse fra udlejer.
 • Ansættelseskontrakt.
 • Indrejser du fra et nordisk land, skal du medbringe dokumentation for personnummer i fraflytningslandet.

Statsborgere uden for EU:

 • Opholdstilladelse fra Udlændingestyrelsen eller Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering.
 • Lejekontrakt eller skriftlig bekræftelse fra udlejer.
 • Indrejser du fra et nordisk land, skal du medbringe dokumentation for personnummer i fraflytningslandet.

Når du har bestilt din tid, møder du op på det tidspunkt i Borgerservice, Birkedalsvej 27, 3000 Helsingør.

Beboermaksimum

Vær opmærksom på, at Helsingør Kommune har et beboermaksimum. Det betyder, at der maksimalt må bo to personer pr. værelse. Fx må der derfor maksimalt være registreret fire personer på adressen i en to-værelseslejlighed.

Meld din flytning i tide og undgå bøder

Det er vigtigt, at du overholder CPR-Loven. Hvis ikke kan du risikere at få en bøde.

Husk altid:

 • Meld din flytning til Folkeregistret i Helsingør Kommune.
 • Meld din flytning rettidigt – dvs. senest fem dage efter, du er flyttet.

Du må ikke:

 • Afgive forkerte oplysninger om din flytning.
 • Forsøge at tilmelde dig fiktive adresser.
 • Undlade at give de nødvendige oplysninger.
 • Give forkerte oplysninger.

Bødens størrelse:

 • For sent eller manglende anmeldelse af din flytning koster 600 kr.
 • Undlade at annullere en anmeldt flytning, som du har fortrudt koster 600 kr.
 • Undlade at afgive oplysninger eller give forkerte oplysninger om en anmeldt flytning koster 3.000 kr.

Borgerservice