Hegnsyn

Hegnsynet er uafhængigt og består af tre personer udpeget af Helsingør Kommune. Mindst én person skal være plantningskyndig. En person skal være bygningskyndig.

Vurderingsmænd i henhold til Mark- og Vejfredsloven

Vurderingsmændene skal vurdere skader forvoldt af husdyr efter nærmere angivne bestemmelser i lov om mark- og vejfred. Ønsker man at fremsætte et erstatningskrav efter lov om mark- og vejfred, skal begæringen sendes til formanden for hegnsynet inden syv dage efter, at man er blevet opmærksom på skaden.

Luk alle
Åben alle

Distrikt 1:

  • Sct. Olai Sogn.
  • Sct. Mariæ Sogn.
  • Vestervang Sogn.
  • Egebæksvang Sogn.

Kontaktperson
Tim Hvolgaard
Sct. Olai Gade 23A, 1.tv.
3000 Helsingør
E-mail: hegnssyn@hvolgaard.org

Distrikt 2:

  • Hornbæk Sogn.
  • Hellebæk Sogn.
  • Tikøb Sogn.

Kontaktperson
Erik Rasmussen
Orøvej 20, 3140 Ålsgårde
E-mail: hegnssyn@besked.com.

I første omgang bør naboer prøve at lave en aftale eller et forlig om det hegn, de er uenige om. Hvis det ikke er muligt, kan du skrive til hegnsynet og bede om at få foretaget et hegnsyn.

Hent hegnsyns begæringsskema som PDF

I begæringen skal der stå:

  • Din ejendoms matrikelnummer og adresse.
  • Begæringen skal endvidere indeholde en fremstilling af de forhold, du som klager ønsker, at hegnsynet skal bedømme og din påstand (det resultat, du som klager ønsker at opnå).
  • Endelig skal du oplyse modpartens navn, adresse og gerne matrikelnummer.

Gør gerne opmærksom på særlige bestemmelser for ejendommen om hegns forhold, fx servitutter eller lokalplanbestemmelser.

Hvis der findes kort, skitser, tidligere aftaler eller lignende, som du mener bør indgå i sagen, skal du sende dokumenterne sammen med begæringen. 

Når hegnsynet har modtaget de nødvendige oplysninger, vil sagens parter blive indkaldt til et besigtigelses- og forhandlingsmøde. Hegnsynet vil forsøge at få naboerne til at blive enige. Hvis det ikke lykkes, afgør hegnsynet sagen med en kendelse. Hegnsynets afgørelse kan indbringes for domstolene.

Et hegnsyn koster 1.869 kroner. Det vil som regel være den person, der taber sagen, som skal betale for hegnsynet. Ved forlig er det normalt, at parterne deler udgiften.

Bekendtgørelse om nye vederlagstakster i henhold til hegnsloven og mark- og vejfredsloven gældende fra 1. januar 2019

Find love og vejledninger m.m. på Hegnsynsforeningens hjemmeside

Vurderingsmændene skal vurdere skader forvoldt af husdyr efter nærmere angivne bestemmelser i lov om mark- og vejfred. Ønsker man at fremsætte et erstatningskrav efter lov om mark- og vejfred, skal begæringen sendes til formanden for hegnsynet inden syv dage efter, at man er blevet opmærksom på skaden.

Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk - Skriv ikke personfølsomme oplysninger.