Bevaringsværdige bygninger

Når det gælder byggesagsbehandling og lokalplanlægning for bevaringsværdige bygninger er forhåndsdialog vigtig.

Find bevaringsværdige bygninger

Du kan se om dit hus er bevaringsværdigt på Helsingør Kommunes digitale kort. Gør følgende: fremsøg adressen, under "Temakontrol" vælges "Kultur", og derefter "Webatlas". Dobbeltklik på bygningen for at se fotos og registreringen af ejendommen.

Se om dit hus er bevaringsværdigt

Helsingør Kommune vil gerne i forhåndsdialog med bygningernes ejere om bevaring af husenes udseende, også gerne før vi modtager din ansøgning om byggetilladelse. For nedrivning af en bevaringsværdig bygning gælder ganske særlige forhold.

SAVE registeret

Helsingør Kommune har vurderet og fotograferet alle bygninger, som er opført før 1970. De er blevet registreret med hensyn til deres arkitektur, miljø, kulturhistorie, originalitet og tilstand i et såkaldt SAVE-registreringssystem og herudfra vurderet med en samlet bevaringsværdi på en skala fra 1 til 9, hvor 1 er bedst. Bygninger med bevaringsværdierne 1, 2, 3 og 4 er herefter optaget i Helsingør Kommuneplan 2009-20 som bevaringsværdige, se Helsingør Kommuneatlas fra 2000 udarbejdet i samarbejde Kulturstyrelsen.

Inden du søger om tilladelse til nedrivning se i Lov om bevaring af bygninger og bymiljøer § 18.

Lovgivning om bevaring

Støttemuligheder

Helsingør Kommune har tidligere haft mulighed for at yde økonomisk støtte til bygningsforbedring (udvendig restaurering) af bevaringsværdige bygninger, og der arbejdes på at fortsætte denne ordning, som forudsætter kommunal andel i statens byfornyelsesmidler (udmeldes i reglen først i marts måned hvert år). Støtten indebærer krav til kvaliteten af ombygning og restaurering i henhold til socialministeriets vejledning: "Bevaringsværdige bygninger". Lovgivningen giver mulighed for støtte til maksimalt 1/3 af de støtteberettigede udgifter, se lov om Byfornyelse under Socialministeriet.

Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk - Skriv ikke personfølsomme oplysninger.