Bygnings- og boligregistret (BBR)

I Bygnings- og Boligregistret (BBR) registreres oplysninger om bygningers arealer, materialer, bevaringsværdi, varme-, toilet- og badeforhold m.m.

Det er altid ejers ansvar, at ejendommens oplysninger er korrekte i BBR

Du kan selv rette din BBR. Du skal logge på selvbetjeningsløsningen med MitID. Systemet tillader ikke oprettelse af nye bygninger eller nye boligenheder. 

Ret BBR-oplysninger

Kan du ikke logge dig på "Ret BBR", kan du sende en mail til blv@helsingor.dk. Drejer det sig om olietanke, er du velkommen til at kontakte BBR-afdelingen på telefon 49 28 24 88 eller på telefon 49 28 25 74.

Vær opmærksom på at alle småbygninger, det vil sige blandt andet udhuse, drivhuse, legehuse, garager, carporte og overdækninger, både fritliggende og i forbindelse med bebyggelse, uanset størrelse og årstallet for opførelse, skal indberettes til BBR og medregnes i det samlede areal på 50 m2, som ifølge BR18 kan registreres uden tilladelse.

Hent din BBR-meddelelse på ois.dk

Se også Bygnings- og Boligregistreringsloven

Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk - Skriv ikke følsomme personoplysninger.