Bredbånd

Læs om mulighederne for at få bedre bredbåndsdækning.

Danmark har generelt en god dækning med hurtigt bredbånd. 94 % af alle boliger og virksomheder har i dag adgang til bredbåndshastigheder på mindst 100 Mbit/s download og 30 Mbit/s upload. 

I Helsingør Kommune er der husstande, som ikke har adgang til tilfredsstillende bredbåndsdækning. Det er noget, som politikerne i Helsingør Byråd er opmærksomme på. Etablering af bredbånd er som udgangspunkt en statslig eller privat opgave. Helsingør Kommune har derfor ikke de store muligheder for at sikre borgerne en god bredbåndsdækning.

Læs også Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur: Guide til bedre mobil- og bredbåndsdækning.

Luk alle
Åben alle
 • Helsingør Kommune har i årene 2021 og 2022 afsat midler til en bredbåndspulje, som borgere har kunnet søge støtte fra. Forudsætning for at opnå støtten er, at projektet opnår støtte fra statens bredbåndspulje.  I alt har ni projekter opnået støtte af Helsingør Kommunes pulje. 
 • Helsingør Kommune har løbende dialog med teleudbydere og gør hele tiden opmærksom på, at der er områder, hvor dækningen er for dårlig og forsøger i samarbejde med branchen at få disse områder dækket.
 • Helsingør Kommune forsøger at udnytte muligheder ved gravearbejde, der alligevel er i gang, til at få udbydere til eksempelvis at grave fiber ned. Som kommune har man følgende muligheder (som Helsingør Kommune allerede udnytter, når det er muligt): 
  • Etablering af tomrør i samgravning med interne og eksterne graveprojekter.
  • Etablering af tomrør, når det giver mening i forhold til interne behov (dvs. etablere fiberforbindelser mellem de kommunale lokationer).
  • Udnyttelse af overkapacitet for at dække fremtidige behov – også de langsigtede.
 • Gå i dialog med udbydere for at høre, hvad de kan gøre for at give bedre dækning.
 • Gå ind på Tjek dit net for at se, hvordan bredbåndsdækningen er for dit område og helt ned på adresseniveau. Du kan se hvilket selskab der udbyder bredbånd på din adresse, og hvor hurtig en forbindelse du kan få. Vær opmærksom på, om en mobil løsning kan opfylde dit behov.
 • Lav en sammenslutning af borgere – fx grundejerforeninger el.lign. Det er en stor fordel at gå sammen med andre fra sit område for på den måde bedre at kunne lægge pres på udbydere. Se guiden for bedre mobil- og bredbåndsdækning.
 • Søg midler fra bredbåndspuljen.

Det er endnu uvist, om der bliver en national bredbåndspulje. Følg med på Styrelsen for Dataforsyning og Infrastrukturs hjemmeside, hvor der i øvrigt også findes masser af informationer om bredbånd, bredbåndsdækning og bredbåndspuljen.

Det er ikke politisk besluttet, om Helsingør Kommune fortsat skal have en lokal bredbåndspulje. Det forventes der at blive taget stilling til inden sommeren 2023.

Center for Job, Borgerservice og Teknologi

Birkedalsvej 27
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: jbt@helsingor.dk