Bredbånd

Læs om mulighederne for at få bedre bredbåndsdækning.

Danmark har generelt en god dækning med hurtigt bredbånd. 94 % af alle boliger og virksomheder har i dag adgang til bredbåndshastigheder på mindst 100 Mbit/s download og 30 Mbit/s upload. 

I Helsingør Kommune er der husstande, som ikke har adgang til tilfredsstillende bredbåndsdækning. Det er noget, som politikerne i Helsingør Byråd er opmærksomme på. Etablering af bredbånd er som udgangspunkt en statslig eller privat opgave. Helsingør Kommune har derfor ikke de store muligheder for at sikre borgerne en god bredbåndsdækning.

Læs også Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur: Guide til bedre mobil- og bredbåndsdækning.

Luk alle
Åben alle
 • Helsingør Kommune havde i 2021 sat 200.000 kr. af til tilskud til bredbåndspuljen for at give støtte til de etablerede projekter. Fem projekter har derfor opnået støtte af puljen til gennemførelse i 2022.
 • Helsingør Kommune er en del af Nordsjællands Digitaliseringssamarbejde og samarbejder med andre kommuner om at udvikle fælles retningslinjer for udvikling af den digitale infrastruktur samt at være med til at skabe dialog med telebranchen om bedre bredbånd.
 • Helsingør Kommune har løbende dialog med teleudbydere og gør hele tiden opmærksom på, at der er områder, hvor dækningen er for dårlig og forsøger i samarbejde med branchen at få disse områder dækket.
 • Helsingør Kommune forsøger at udnytte muligheder ved gravearbejde, der alligevel er i gang, til at få udbydere til eksempelvis at grave fiber ned. Som kommune har man følgende muligheder (som Helsingør Kommune allerede udnytter, når det er muligt): 
  • Etablering af tomrør i samgravning med interne og eksterne graveprojekter.
  • Etablering af tomrør, når det giver mening i forhold til interne behov (dvs. etablere fiberforbindelser mellem de kommunale lokationer).
  • Udnyttelse af overkapacitet for at dække fremtidige behov – også de langsigtede.
 • Gå i dialog med udbydere for at høre, hvad de kan gøre for at give bedre dækning.
 • Gå ind på Tjek dit net for at se, hvordan bredbåndsdækningen er for dit område og helt ned på adresseniveau. Du kan se hvilket selskab der udbyder bredbånd på din adresse, og hvor hurtig en forbindelse du kan få. Vær opmærksom på, om en mobil løsning kan opfylde dit behov.
 • Lav en sammenslutning af borgere – fx grundejerforeninger el.lign. Det er en stor fordel at gå sammen med andre fra sit område for på den måde bedre at kunne lægge pres på udbydere. Se guiden for bedre mobil- og bredbåndsdækning.
 • Søg midler fra bredbåndspuljen.

Statens bredbåndspulje åbnes for ansøgninger om tilskud til bedre bredbånd primo august måned for den særlige ordning og primo september for den almindelige ordning. Puljen er målrettet boliger, virksomheder og sommerhuse i landzone og sommerhusområder, hvor det er sværest at få bedre bredbånd på kommercielle vilkår. Puljen for 2022 er på 100 mio. kr.

På Styrelsen for Dataforsyning og Infrastrukturs hjemmeside findes der masser af informationer om bredbånd, bredbåndsdækning og bredbåndspuljen.

Sammenslutninger af borgere, som danner projekter til at søge bredbåndspuljen, kan søge medfinansiering fra Helsingør Kommunes pulje for at have større chance for at få del i bredbåndspuljen. En medfinansiering fra kommunen betyder, at totalprisen pr. tilslutning til projektet bliver lavere, som er et af kriterierne for at opnå points. En medfinansiering fra kommunen tæller IKKE med i den gennemsnitlige egenbetaling.

Som noget nyt i år er der en mulighed for, at særligt enkeltstående adresser kan søge uden at skulle slå sig sammen med andre. Hvis din adresse er omfattet af den særlige ordning vil det fremgå, af det brev, du har fået fra Styrelsen for Dataforsyning og infrastruktur 

For at Helsingør Kommunes midler kan blive udbetalt til projektet, er det et krav, at der opnås støtte fra statens bredbåndspulje.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen til Helsingør Kommunes pulje er passeret, og Helsingør Kommune behandler de ansøgninger, der er kommet ind.

Helsingør Kommune giver tilsagn eller afslag i god tid inden ansøgningsfristen for statens bredbåndspulje, som er 1. september for særlige ordning (enkeltstående adresser) og 24. oktober 2022 for almindelige ordning. 

Helsingør Kommune vil vurdere ansøgningerne ud fra de samme kriterier, som Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur vurderer projekter ud fra. Størrelsen på tilskuddet kommer an på, hvor mange projekter der søges medfinansiering til samt størrelsen på projekterne. Hvis Helsingør Kommune vurderer, at et projekt ikke har sandsynlighed for at opnå statsstøtte, vil midlerne blive prioriteret til projekter, der har større sandsynlighed.

Baggrund for puljen

Helsingør Kommune havde i 2021 sat en pulje af til at støtte projekter til at opnå støtte fra statens bredbåndspulje. Fem projekter har opnået støtte af puljen til gennemførelse i 2022. Det ventes, at der tages politisk stilling til, om der skal afsættes midler til en lignende pulje i 2022/2023. 

Center for Job, Borgerservice og Teknologi

Birkedalsvej 27
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: jbt@helsingor.dk