Bredbånd

Der er udfordringer med at få bredbånd ud til alle i kommunerne.

Danmark har generelt en meget god dækning med hurtigt bredbånd. 93 % af alle boliger og virksomheder har i dag adgang til bredbåndshastigheder på mindst 100 Mbit/s download og 30 Mbit/s upload. Der er imidlertid en restgruppe, som ikke har udsigt til, at markedet vil sørge adgang til hurtigt bredbånd.

I Helsingør Kommune er der fortsat husstande, som ikke har adgang til tilfredsstillende bredbåndsdækning, og det er noget, som politikerne i Helsingør Byråd er meget opmærksomme på. Etablering af bredbånd er dog som udgangspunkt en statslig eller privat opgave, hvorfor kommunen ikke kan gøre så meget.

Se her på siden, hvilke muligheder der er for at få bedre bredbånd til din husstand.

Læs evt. også Energistyrelsens Guide til bedre mobil- og bredbåndsdækning.

Luk alle
Åben alle
 • Helsingør Kommune har i 2020 sat 200.000 kr. af til tilskud til bredbåndspuljen for at give støtte til de etablerede projekter.
 • Helsingør Kommune er en del af Nordsjællands Digitaliseringssamarbejde og samarbejder med andre kommuner om at udvikle fælles retningslinjer for udvikling af den digitale infrastruktur samt at være med til at skabe dialog med telebranchen om bedre bredbånd.
 • Helsingør Kommune har løbende dialog med teleudbydere og gør hele tiden opmærksom på, at der er områder, hvor dækningen er for dårlig og forsøger i samarbejde med branchen at få disse områder dækket.
 • Helsingør Kommune forsøger at udnytte muligheder ved gravearbejde, der alligevel er i gang, til at få udbydere til at grave fiber ned eksempelvis. Som kommune har man følgende muligheder (som Helsingør Kommune allerede udnytter, når det er muligt): 
  • Etablering af tomrør i samgravning med interne og eksterne graveprojekter.
  • Etablering af tomrør, når det giver mening i forhold til interne behov (dvs. etablere fiberforbindelser mellem de kommunale lokationer).
  • Udnyttelse af overkapacitet for at dække fremtidige behov – også de langsigtede.
 • Gå i dialog med udbydere for at høre, hvad de kan gøre for at give bedre dækning
 • Gå ind på Tjek dit net for at se, hvordan bredbåndsdækningen er for dit område og helt ned på adresseniveau. Du kan se hvilket selskab der udbyder bredbånd på din adresse, og hvor hurtig en forbindelse du kan få. Vær opmærksom på, om en mobil løsning kan opfylde dit behov.
 • Lav en sammenslutning af borgere – fx grundejerforeninger el.lign. Det er en stor fordel at gå sammen med andre fra sit område for på den måde bedre at kunne lægge pres på udbydere. Se guiden for bedre mobil- og bredbåndsdækning.
 • Søg midler fra bredbåndspuljen.

Bredbåndspuljen er åbnet for ansøgninger om tilskud til bedre bredbånd. Puljen er målrettet boliger, virksomheder og sommerhuse i landzone og sommerhusområder, hvor det er sværest at få bedre bredbånd på kommercielle vilkår. Puljen for 2020 er på 100 mio. kr.

Bredbåndspuljen er målrettet landdistrikter og tyndt befolkede områder, hvor teleselskaberne er tilbageholdende med at rulle hurtigt bredbånd på kommerciel basis. Desuden skal en ansøgning dække mindst to adresser, og man skal bo et sted, hvor den mulige hastighed på ens nuværende internet ikke er højere end 10 Mbit/s download og/eller 2 Mbit/s upload. På Energistyrelsens hjemmeside findes der masser af informationer om bredbånd, bredbåndsdækning og bredbåndspuljen.

Har en virksomhed problemer med at få en bredbåndsforbindelse med den nødvendige hastighed og kvalitet, kan man fx få inspiration til, hvordan virksomheden kan komme videre og forhåbentlig finde en tilfredsstillende løsning på den udfordring.

Læs om bredbåndspuljen