Ny affaldsordning

Husstande i Helsingør Kommune skal sortere i flere affaldstyper. Derfor får alle husstande nye affaldsbeholdere.

Information om den nye affaldsordning

Det er Forsyning Helsingør, der driver affaldsordningerne. Du kan læse mere om affaldsordningerne på Forsyning Helsingørs hjemmeside.

Forsyning Helsingør

Kan jeg få dispensation fra den nye affaldsordning?

Indsamling af sorteret affald ved husstanden er et lovkrav med en ny bekendtgørelse fra december 2020. Det er altså ikke længere frivilligt for én-familieboliger, om man vil have affaldsbeholderne eller ej.

Fra 1. juli 2021 – når kommunens nye regulativ forventes at træde i kraft – skal indsamlingsordningen være etableret, som en henteordning, og beholdere skal placeres på matriklen.

Helsingør Kommune er myndighed og kan i helt særlige tilfælde give dispensation.

Hvem kan fx få dispensation:

  • Borgere, der har fysiske og psykiske lidelser, som umuliggør korrekt sortering af affald.
  • Hvis det er fysisk umuligt at tømme beholdere fx hos nogle husstande i Helsingør Bymidten, hvor dagrenovationssækken i dag bliver hentet igennem husets entré.

Du skal kontakte Forsyning Helsingør på telefon 48 40 50 50, hvis du ønsker at søge dispensation.

Der bliver ikke dispenseret fx ved trapper, stengærde og løst underlag, hvor der er fysisk plads til beholdere på matriklen.

Hvis din adgangsvej ikke lever op til retningslinjerne, kan du henvende dig til Forsyning Helsingørs Kundeservice på 48 40 50 50 og aftale, at du sætter dine beholdere frem til skel senest kl. 6 på tømmedagen.

Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk - Skriv ikke følsomme personoplysninger.