Farligt affald

Farligt affald i Helsingør Kommune

Hvem tager sig af farligt affald?

Du har selv ansvar for, at farligt affald ikke havner de forkerte steder. Kommunen vejleder om håndteringen af affaldet, og hvordan du kan skaffe dig af med det.

Du skal bruge digital selvbetjening, når du skal meddele ændringer, bestille beholdere mv.

Læs mere om håndtering af affald.

Olie– og kemikalieaffald

Du må ikke hælde olie- og kemikalieaffald i kloakken eller smide det ud sammen med husholdningsaffaldet. Kemikalierne er giftige og kan blandt andet ødelægge rensningsanlægget. Du skal i stedet aflevere de miljøskadelige stoffer.

Kommunen sørger for, at det farlige affald bliver sendt til destruktion.

Du kan læse om håndteringen af olietanke i artiklen 'Olietanke'.

Elektronik og elektriske produkter

Elektronikaffald indeholder både værdifulde ressourcer, fx guld, sølv og kobber og miljøskadelige stoffer, fx kviksølv, bly og brommerede flammehæmmere. Du skal derfor aflevere elektronikaffald til kommunes indsamlingsordning i stedet for at smide det i skraldespanden.

Kommunen sørger for, at affaldet bliver sendt videre til miljøbehandling. Her tages de skadelige stoffer ud og de værdifulde bliver sendt til genanvendelse. Hvis du derimod smider elektronikaffald i skraldespanden, går de værdifulde ressourcer tabt, og der er risiko for, at de skadelige stoffer spredes til miljøet.

Hvis du vil vide mere om elektronikaffald, kan du få flere oplysninger hos Miljøstyrelsen.

Batterier

Batterier kan indeholde giftige stoffer som fx bly, kviksølv eller cadmium, der forurener miljøet. De fleste indeholder desuden sjældne eller værdifulde stoffer, som kan genanvendes.

Du må derfor ikke smide batterier ud med almindeligt affald. I stedet skal du aflevere dine brugte batterier.

Du kan få mere at vide om indsamlingsordninger og genbrugspladser hos kommunen.

Pærer

Sparepærer - også kaldet A-pærer - indeholder kviksølv og skal afleveres til kommunens indsamlingsordning. Op til 98 procent af materialerne, fx kviksølv, lyspulver, glas og metaldele, kan genanvendes - blandt andet i forbindelse med produktion af nye pærer.

Lysstofrør indeholder også farlige stoffer, som kan genanvendes, så dem skal du aflevere til kommunens indsamlingsordning.

Glødepærer og halogenpærer kan du komme i dagrenovationen, hvis du pakker dem ind, så de ikke går itu og nogen risikerer at skære sig.

Hvis sparepæren går itu

Åbn vinduet

En sparepære, der går i stykker, frigiver små mængder kviksølvdampe, som du bør undgå at indånde. Åbn vinduet, og lad det stå åbent mens du gør rent.

Skrab op med karton og tør efter med våd køkkenrulle

Det er vigtigt, at du får samlet alle rester op. Lad være med at bruge kost – det spreder kviksølvet i rummet. Brug i stedet karton til at skrabe resterne op med. Klisterbånd kan bruges til at samle rester i sprækker og revner. Tør efter med våd køkkenrulle for at få de sidste små rester med.

Læg resterne i en lufttæt beholder og aflever på genbrugsstationen

Pak resterne mv. forsvarligt ind og læg det i en lufttæt beholder, fx et syltetøjsglas eller en frysepose. Aflever det på genbrugsstationen eller til anden kommunal indsamling, hvor der kan afleveres sparepærer.

Luft ekstra ud bagefter

Sørg for gennemtræk i 15 minutter efter oprydningen. For en sikkerheds skyld er det også en god idé at lufte ekstra ud de efterfølgende 14 dage, da der kan være små rester tilbage.

Forebyg gentagelser om muligt

Brug ikke sparepærer, hvor der er risiko for, at de går i stykker.

Du kan læse mere om håndtering af smadrede sparepærer i pjecen 'Hvis sparepæren går i stykker' og på Energistyrelsens hjemmeside. Filmen 'Sådan rydder du op, når en sparepære går i stykker' fortæller også fremgangsmåden. Du kan få mere at vide om indsamlingsordninger og genbrugspladser i dit område hos kommunen.

Bilbatterier

Bilbatterier indeholder meget bly, der forurener miljøet.

Du kan gratis aflevere brugte bilbatterier på bilværksteder, tankstationer, hos bilforhandlere og i forretninger, der handler med biludstyr. Du kan også aflevere dem på kommunens modtageplads for farligt affald.

Du kan få mere at vide om aflevering af bilbatterier på ReturBats hjemmeside, hvor du også kan se en liste over registrerede indsamlere. Du kan desuden få mere at vide hos kommunen.

Hvis du vil klage

Hvis du vil klage over kommunens indsamling af farligt affald, kan du henvende dig til kommunen.

Du skal bruge kommunens digitale selvbetjening til fx at meddele uafhentet affald. Hvis du ikke har mulighed for at betjene dig selv på nettet, kan du få hjælp i kommunens borgerservice.

Kommunens afgørelser kan ikke påklages til anden myndighed.

Lovgivning

Du kan se de gældende love og regler om farligt affald i 'Miljøbeskyttelsesloven' på Retsinformations hjemmeside.

Reglerne for indsamling og håndtering af farligt affald er reguleret i 'Bekendtgørelse om affald'.

Reglerne for håndtering af elektronisk affald er reguleret i 'Elektronikaffaldsbekendtgørelsen'.

Reglerne for håndtering af kemikalier er reguleret i 'Kemikalieloven'.

Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk - Skriv ikke følsomme personoplysninger.