Bygge- og anlægsaffald

Kommunen skal have din anmeldelse af bygge- og anlægsaffald senest to uger inden, du går i gang med renoveringen eller nedrivningen i disse tilfælde:

  • dit byggeprojekt skaber mere end ét ton affald
  • bygningen eller den del af bygningen, der renoveres eller rives ned, er større end 10 m2
  • byggeprojektet omfatter udskiftning af termoruder, der kan være fremstillet i perioden 1950-1977.

Du skal være opmærksom på, at der kan være farlige materialer i byggeaffaldet. De farlige materialer kan skade dig selv, dine nærmeste og miljøet.

Inden du går i gang, skal du undersøge, om der kan være PCB-holdigt materiale.

Vær særligt opmærksom på, at der kan være PCB i:

  • bygninger, der er opført eller renoveret i perioden 1950-1977
  • termoruder, der er fremstillet i perioden 1950-1977

Du skal bruge selvbetjeningen 'Anmeld bygge- og anlægsaffald' til din anmeldelse.

PCB

I perioden 1950-1977 blev PCB brugt i byggematerialer, som fx fugemasse og i termoruder. PCB er en miljøgift, og siden 1977 har det været forbudt at bruge i både nye bygninger og ved renovering af gamle bygninger.

PCB i byggematerialer kan afdampe til luften indendørs og dermed påvirke mennesker i bygningen. Der er ikke fare for akut skade af helbredet, men ophold i mange år i en bygning med PCB kan være sundhedsskadeligt. Ved langvarig påvirkning kan PCB virke hormonforstyrrende og give kræft.

På PCB-guiden kan du finde vejledning og råd om, hvordan du måler, håndterer og bortskaffer PCB. Brug selvbetjeningen 'Anmeld bygge- og anlægsaffald', når du skal anmelde byggeaffald med PCB.

Hvis du vil klage

Hvis du er utilfreds med affaldsordningen, kan du klage til kommunen.

Du kan ikke klage over kommunens afgørelse til en anden myndighed.

Lovgivning

Rammelovgivningen for miljøområdet er 'Miljøbeskyttelsesloven', hvor du kan læse mere om bortskaffelse af affald på Retsinformations hjemmeside.

Du kan finde reglerne for kommunernes håndtering af affald i 'Affaldsbekendtgørelsen'.

Du kan finde kommunens affaldsregulativ på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk - Skriv ikke følsomme personoplysninger.